Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Podatek dochodowy
Przegląd zmian w pdof wynikających z Polskiego Ładu 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że wejście w życie Polskiego Ładu spowodowało, iż podatnicy pdof z dniem 1 stycznia 2022 r. znaleźli się w całkiem nowej, (...)  »
Kasy fiskalne i terminale płatnicze w podatku dochodowym 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia br. wszyscy podatnicy zobligowani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących powinni posiadać równolegle terminale płatnicze albo umożliwić konsumentowi dokonanie zapłaty (...)  »
Zeznanie osoby samotnie wychowującej dzieci 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 4
W marcu 2021 r. mój mąż zmarł na COVID-19. Od tego momentu sama wychowuję dwoje dzieci w wieku 14 i 10 lat, utrzymując się z (...)  »
Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W ramach działalności gospodarczej wykonuję różne czynności. W 2021 r. przychody z tej działalności nie przekroczyły 2 mln euro. Żona nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy (...)  »
Przyjmowanie od konsumentów płatności gotówkowych powyżej 20.000 zł a CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Czy spółka z o.o., która w 2022 r. przyjmie od konsumenta zapłatę w gotówce za towar/usługę o wartości przekraczającej 20.000 zł, będzie zobowiązana wykazać z (...)  »
Rodzaje wydatków uprawniających do opodatkowania ryczałtem zagranicznych przychodów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zostały one uregulowane w rozdziale (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych przez ryczałtowców 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2021 r., pod poz. 2414, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji (...)  »
Nowelizacja Polskiego Ładu i inne zmiany w VAT, PIT/CIT, ZUS i akcyzie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2021 r., pod poz. 2313, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)  »
Objaśnienia podatkowe w sprawie tzw. estońskiego CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od dochodów spółek (w 2021 r. - kapitałowych), (...)  »
Pracownik osiągający w 2022 r. dodatkowo dochody z najmu a oświadczenie PIT-2 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., w przypadku, gdy pracownik: nie otrzymywał emerytury lub renty (...)  »
Konsekwencje transakcji gotówkowych powyżej limitu 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
W ramach walki z szarą strefą i w trosce o transparentność przepływów pieniężnych ustawodawca po raz kolejny obniżył limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Wprowadzono też (...)  »
Wyższa kwota zmniejszająca podatek i PIT-2 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dotychczasowa wysokość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, stosowanej przez zakłady pracy przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na pdof od pracowniczych należności, (...)  »
Amortyzacja lokali mieszkalnych w księdze podatkowej za 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Prowadzę działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Lokale te nabyłem przed 2022 r., ująłem w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)  »
Wątpliwości związane z pracowniczą ulgą dla klasy średniej 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Prawo do korzystania z nowej preferencji nazywanej ulgą dla klasy średniej z dniem 1 stycznia 2022 r. zyskali m.in. pracownicy w odniesieniu do opodatkowanych według (...)  »
Nowe preferencje i obostrzenia w zeznaniach rocznych 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
To już w kolejny rok, w którym w ramach tzw. akcji PIT w każdy poniedziałek w Gazecie Podatkowej nasi Czytelnicy znajdą porady i artykuły dotyczące (...)  »
Rozliczanie PIT pracującego emeryta w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Zatrudniamy osobę na umowę o pracę, która pobiera emeryturę. Wynagrodzenie tej osoby mieści się w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł. Czy pracownikowi temu (...)  »
Minimalny CIT nie dla wszystkich spółek 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Wspólnikami spółki z o.o. działającej od 1997 r. są dwaj wspólnicy, ojciec i syn. Osoby te nie posiadają udziałów w innych spółkach oraz tytułów uczestnictwa (...)  »
Rozliczenie u małżonków 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
W przypadku gdy przedmiotem najmu są składniki objęte wspólnością majątkową małżeńską, to przyjmuje się, że każdy z małżonków ma równy udział w przychodzie z tego (...)  »
Ulga B+R w świetle zmian wprowadzonych przez Polski Ład 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Ulga na działalność badawczo-rozwojową, zwaną dalej ulgą B+R, została wprowadzona jako forma zachęty dla przedsiębiorców do podejmowania działań mających na celu zwiększenie innowacyjności firm. Preferencja (...)  »
Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
W ramach programu Polski Ład podatnikom zostało odebrane prawo odliczania od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych przez nich lub pobranych przez płatnika w danym (...)  »
Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Certyfikat rezydencji to dokument urzędowy potwierdzający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca odpowiednio zamieszkania (...)  »
Nowe zasady ustalania rezydencji podatkowej w zakresie CIT 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Jednym z kluczowych zagadnień wpływających na prawidłowość rozliczeń podatkowych jest określenie rezydencji podatkowej podatnika. Zgodnie z art. 3 ust. 1 updop, podatnicy, jeżeli mają siedzibę (...)  »
Jak przedsiębiorca liczy ulgę dla klasy średniej? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Kto może stosować ulgę dla klasy średniej? Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, mocą Polskiego Ładu wprowadzono wiele zmian w przepisach, w tym (...)  »
Wybrane zmiany dotyczące cen transferowych wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r., w ramach Polskiego Ładu, wprowadzono wiele zmian w zakresie cen transferowych, m.in. wydłużono terminy (...)  »
Objaśnienia podatkowe dotyczące funduszu na cele inwestycyjne - już dostępne 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Fundusz na cele inwestycyjne stanowi nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Skorzystanie (...)  »
Wynagrodzenie członka zarządu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Polski Ład wprowadził wiele zmian związanych z podatkowym oraz składkowym rozliczeniem wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego czasopisma. Zmiany dotyczą (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe wynagrodzenia członka zarządu pełniącego w 2022 r. swą funkcję na podstawie powołania 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Spółka wypłaca wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu swą funkcję na podstawie powołania. Od wynagrodzenia tego pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Czy Polski Ład zmienił na 2022 (...)  »
Stosowanie pracownikowi ulgi dla klasy średniej przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Od 2022 r. zakład pracy jako płatnik stosuje ulgę dla pracowników (potocznie nazywaną ulgą dla klasy średniej). Przysługuje ona za miesiące, w których podatnik uzyska (...)  »
Podatnicy uzyskujący w 2022 r. dochody z prywatnego najmu opodatkowane skalą podatkową nadal nie mogą składać PIT-2 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Na podstawie art. 32 ust. 3 updof, pracodawca obliczając zaliczki PIT od pracowniczych należności, uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie w przypadku, (...)  »
Ryczałt od dochodów spółek (nowa wersja estońskiego CIT) - część I 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Niektórzy podatnicy CIT mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2021 r. mogą korzystać z alternatywnej formy opodatkowania (ryczałtu od dochodów (...)  »
Przyjmowanie od konsumenta płatności przekraczających 20.000 zł 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono regulacje, na mocy których konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, (...)  »
W 2022 r. limit transakcji bezgotówkowych bez zmian 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 (...)  »
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych od 1 stycznia 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z prośbą o udostępnienie wyjaśnienia dotyczącego kwestii związanych z kontynuacją w 2022 r. amortyzacji nieruchomości mieszkalnych w związku (...)  »
Podatkowa Grupa Kapitałowa w 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) to struktura organizacyjna umożliwiająca podmiotom powiązanym kapitałowo funkcjonowanie jako jeden organizm posiadający status podatnika. Choć przytoczona definicja brzmi zachęcająco, to w (...)  »
Kiedy warto zrezygnować z ulgi dla klasy średniej? 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Prawo do korzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej od stycznia 2022 r. będą mieli pracownicy w odniesieniu do uzyskiwanych przez siebie, opodatkowanych według skali (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.