Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 22.04.2024 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Podatek dochodowy
Otrzymanie zwrotu składek ZUS po przyznaniu emerytury wyklucza ulgę dla seniorów - interpretacja organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Otrzymanie zwrotu składek ZUS w związku z korektą deklaracji złożonych za miesiące, w których podatnik oczekiwał na decyzję o przyznaniu emerytury, wyklucza możliwość objęcia zwolnieniem (...)  »
Ulga na ekspansję w spółce powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Pierwszy rok podatkowy spółki trwał od 3 lutego 2022 r. do 31 (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Nowo powstała spółka z o.o. będzie co miesiąc wypłacała wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu funkcję prezesa zarządu na podstawie powołania. Jak obliczyć zaliczkę na podatek od (...)  »
Koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów - zakres i moment rozliczenia 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 01.02.2024
Spółka komandytowa ponosi wydatki, których celem jest zwiększenie przychodów osiąganych ze sprzedaży produktów. Zamierza więc skorzystać z ulgi na ekspansję. Czy za koszty poniesione na (...)  »
Składki na ubezpieczenie zdrowotne u liniowca opłacającego zaliczki w uproszczonej formie 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 01.02.2024
Podatnik w 2024 r. kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej. Wybrał przy tym opłacanie podatku liniowego oraz wpłacanie zaliczek na podatek w uproszczonej formie. Czy w tej (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek przy wypłacie należności po ustaniu stosunku pracy 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
W styczniu 2024 r. wypłacimy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi, który był zatrudniony do 31 grudnia 2023 r. W trakcie zatrudnienia miał stosowaną kwotę (...)  »
Prace remontowe przeprowadzone wkrótce po wprowadzeniu budynku do ewidencji - interpretacja organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Wydatki na prace remontowe, które miały za zadanie wyeliminowanie usterek ujawnionych podczas używania budynku, już po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)  »
Mieszkanie wykorzystywane na biuro a amortyzacja 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Jesteśmy spółką z o.o. W 2022 r. kupiliśmy lokal mieszkalny, który przearanżowaliśmy na pomieszczenia biurowe. W księgach wieczystych widnieje on jako lokal mieszkalny. W związku (...)  »
Zbliża się czas na ostatnią wpłatę podatku ryczałtowca 
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Na przedsiębiorcach będących osobami fizycznym korzystającymi w działalności gospodarczej z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, spoczywa obowiązek samodzielnego obliczania należnego podatku dochodowego od przychodów firmowych (...)  »
Amortyzacja lokalu przeznaczonego do najmu krótkoterminowego 
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Przepis art. 22c pkt 2 ustawy o pdof nie ma zastosowania do lokali niemieszkalnych. Dlatego podatnik, który nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lokal określony (...)  »
Składki zdrowotne liniowca w podstawie pdof w 2024 r. 
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Osoby fizyczne opłacające w prowadzeniu działalności gospodarczej podatek liniowy uprawnione są do uwzględniania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym składek zapłaconych na własne ubezpieczenie zdrowotne z (...)  »
Przy uldze na ekspansję ważny jest cel udziału w targach - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję podlegają określone koszty ponoszone z tytułu udziału w targach krajowych i zagranicznych, w których podatnik bierze udział jako wystawca (...)  »
Przedłużono termin do złożenia informacji TPR-C i TPR-P 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
U podatników, których rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, ustawowy termin złożenia informacji TPR-C i odpowiednio TPR-P za rok podatkowy upływa z końcem jedenastego miesiąca (...)  »
Inwestycje w obcym środku trwałym będącym budynkiem mieszkalnym bez możliwości amortyzacji - wyrok WSA 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Amortyzacji w obcym środku trwałym dokonuje się na takich samych zasadach, jakie obowiązują właścicieli tego środka trwałego. W konsekwencji inwestycje w obcym środku trwałym będącym (...)  »
Jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Ustawodawca zmierzając do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, sukcesywnie wprowadza różnego rodzaju zachęty podatkowe. W efekcie tych działań podatnicy PIT i CIT, którzy w ramach działalności (...)  »
Zwrot składki zdrowotnej ujętej w kosztach podatkowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Przedsiębiorca w 2023 r. kontynuuje opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów osiąganych z jednoosobowej działalności gospodarczej. Składki na własne ubezpieczenie zdrowotne płacone z tytułu tej działalności zalicza (...)  »
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych (oraz prawa do nich) został wprowadzony Polskim Ładem od 2022 r. Przepisy wprowadzające tę zmianę przewidywały możliwość amortyzacji wymienionych (...)  »
Umowa zlecenia a drugi próg podatkowy - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl) 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
[1466704] Mam pracownika na umowę o pracę, który wszedł już w drugi próg podatkowy. Podpisał też umowę zlecenia na 1.000 zł. Czy powinnam liczyć podatek (...)  »
Przyjęcie prywatnego składnika majątku przedsiębiorcy do środków trwałych 
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
Osoba fizyczna w 2023 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Prywatnie jest ona właścicielem koparki, którą kupiła w 2008 r. za kwotę 40.000 zł i używała (...)  »
Ulga na robotyzację w praktyce 
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Tzw. ulga na robotyzację została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. Pierwsi beneficjenci mieli już zatem możliwość z niej skorzystać. W zamierzeniach ulga (...)  »
50% koszty u osób korzystających z ulgi dla seniorów - interpretacja organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
U pracowników korzystających z ulgi dla seniorów do kwoty 85.528 zł, 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 34.472 zł. Natomiast osoba, która uzyskuje przychody (...)  »
Moment złożenia oświadczenia o rozliczaniu się z małżonkiem 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
W sierpniu 2023 r. dochód pracownika przekroczył pierwszy próg podatkowy. W związku z czym przy poborze zaliczki na podatek zastosowaliśmy stawkę 12% i 32%. Do (...)  »
Podatkowe skutki nielegalnego zatrudnienia 
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują uregulowania, które przewidują na gruncie pdof oraz pdop negatywne konsekwencje podatkowe związane z nielegalnym zatrudnieniem. Celem ich wprowadzenia było (...)  »
Roboty dla zastosowań przemysłowych to nie tylko maszyny wykorzystywane ściśle w procesie produkcji - wyrok WSA 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
Ulga na robotyzację ma zastosowanie do robotów mających właściwości "dla zastosowań przemysłowych", a więc do produkcji towarów, rozumianej jako proces (cykl) produkcyjny. Na proces taki (...)  »
Rozbudowa budynku mieszkalnego i zmiana jego przeznaczenia pozwoli go amortyzować 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
Podatniczka będzie mogła ująć w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne od budynku, który obecnie jest budynkiem mieszkalnym, a w wyniku rozbudowy i zmiany jego przeznaczenia stanowić (...)  »
Koszty uzyskania przychodu w dwóch firmach - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl) 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
[1460464] Przyjmuję na część etatu pracownika. Jest on zatrudniony również w innej firmie, w której ma odliczaną ulgę podatkową i naliczane podwyższone koszty uzyskania przychodu. (...)  »
Kierunki wykładni przepisów regulujących ulgę na ekspansję 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Ulga na ekspansję ma zachęcać podatników PIT i CIT prowadzących działalność gospodarczą do ponoszenia kosztów ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Koszty takie nie (...)  »
Jaki limit ulgi dla rodzin 4+ nabytej w trakcie roku u podatnika utrzymującego rodzinę? 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Podatnik wychowuje wraz z żoną czworo małoletnich dzieci. Jedno z nich przyszło na świat w maju 2023 r. Żona zajmuje się opieką nad dziećmi, a (...)  »
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, otrzymywane za udział w posiedzeniach rady, kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Do takich przychodów (...)  »
Obliczenie obciążeń podatkowo-składkowych po przekroczeniu 30.000 zł dochodu u pracownika, któremu nie pobierano zaliczek na podatek 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Pracownik złożył wniosek o niepobieranie mu zaliczek na podatek. W trakcie roku jego dochód przekroczy jednak 30.000 zł. Jak obliczyć obciążenia podatkowo-składkowe za miesiąc, w (...)  »
Złożenie przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania z małżonkiem 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Pracownik złożył pracodawcy PIT-2, na którym w części E zaznaczył, że zamierza się opodatkować wspólnie z małżonkiem. Wskazał, że jego dochody przekroczą kwotę 120.000 zł, (...)  »
Wydatki na wyroby medyczne dla osoby niepełnosprawnej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Mam na utrzymaniu obłożnie chorą matkę, będącą osobą niepełnosprawną. Jej codzienna pielęgnacja wymaga stosowania wyrobów medycznych (np. pieluchomajtek, wkładów anatomicznych). Czy mogę od dochodu odliczać (...)  »
Złożenie oświadczenia PIT-2 przez pracownika, z którym zawarto kolejną umowę o pracę 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas określony obowiązywała do 30 czerwca 2023 r. 1 lipca br. zawarto z tym pracownikiem kolejną umowę o (...)  »
WSA podziela pogląd fiskusa w kwestii korzystania z ulgi na robotyzację 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Obowiązywanie ulgi W ramach Polskiego Ładu wprowadzona została ulga podatkowa, zwana ulgą na robotyzację. Odnoszą się do niej regulacje zawarte w przepisach art. 52jb updof (...)  »
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w przypadku korzystania z ulgi dla seniorów 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
W 2023 r. podatnik ukończy 65 rok życia. Pomimo nabycia uprawnień emerytalnych zamierza nadal prowadzić działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej. Wniosek o przyznanie emerytury (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.