Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Aktualności
Polski Ład - przewodnik po PIT-2 
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.01.2022 r.
Pracodawca stosuje kwotę zmniejszającą podatek (w 2022 r. – 425 zł) pracownikowi, który złoży mu oświadczenie PIT-2. Należy zwrócić uwagę, że: raz złożony PIT-2 zachowuje (...)  »
Przewodnik po PIT-0 dla seniorów 
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.01.2022 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. do katalogu zwolnień podatkowych dodano zwolnienie potocznie nazywane ulgą dla seniorów. Jest ona uregulowana w art. 21 ust. 1 (...)  »
Przegląd zmian w pdof wynikających z Polskiego Ładu 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że wejście w życie Polskiego Ładu spowodowało, iż podatnicy pdof z dniem 1 stycznia 2022 r. znaleźli się w całkiem nowej, (...)  »
Termin przesyłania przez płatnika deklaracji i raportów do ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Do końca grudnia 2021 r. prowadziłem samodzielnie działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2022 r. zatrudniłem jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy od tego (...)  »
Wniosek w Aplikacji Polski Ład 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Gmina zaplanowała inwestycję w obszarze inwestycyjnym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Czy wniosek należy złożyć koniecznie w formie elektronicznej? TAK. Wnioski o (...)  »
Dwa odrębne nabory wniosków 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Na terenie powiatu funkcjonowały PGR. Powiat jest zainteresowany ubieganiem się o dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Czy musi (...)  »
Udział własny tylko w formie pieniężnej 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Samorząd jest zobowiązany wnieść odpowiedni wkład własny do przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych. Czy udział własny musi mieć postać finansową? TAK. Na potrzeby (...)  »
Maksymalnie trzy wnioski lub dwa dla gmin popegeerowskich 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza wystąpić o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ile maksymalnie może złożyć wniosków o dofinansowanie w obecnym (...)  »
Wysokość dofinansowania na inwestycję 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Na realizację zadań inwestycyjnych jednostka samorządu terytorialnego chce pozyskać wsparcie z rządowych pieniędzy w ramach Polskiego Ładu. W jakie obszary tematyczne ma być wpisana inwestycja? (...)  »
Przewodnik po uldze dla klasy średniej 
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 12.01.2022 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. do katalogu ulg podatkowych dodano ulgę dla pracowników oraz podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 26 ust. (...)  »
Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy 
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 10.01.2022 r.
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 28 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i (...)  »
Kasy fiskalne i terminale płatnicze w podatku dochodowym 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia br. wszyscy podatnicy zobligowani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących powinni posiadać równolegle terminale płatnicze albo umożliwić konsumentowi dokonanie zapłaty (...)  »
Zeznanie osoby samotnie wychowującej dzieci 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022, strona 4
W marcu 2021 r. mój mąż zmarł na COVID-19. Od tego momentu sama wychowuję dwoje dzieci w wieku 14 i 10 lat, utrzymując się z (...)  »
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach i sprawozdaniu finansowym 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse zamieściło objaśnienia podatkowe z 10 grudnia 2021 r. dotyczące zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z (...)  »
Polski Ład - możliwość opodatkowania usług finansowych 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
Więcej zmian omówiono w nowym serwisie www.polskilad.gofin.pl Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Korekta roczna u podatników stosujących proporcjonalne odliczanie VAT 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
1. Korzystanie ze wstępnego wskaźnika proporcji w ciągu roku W praktyce zdarza się, że podatnicy wykonują czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, czyli prowadzą tzw. (...)  »
Finansowanie składek ZUS w razie nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. pracodawca finansuje w całości składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za pracownika od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia lub (...)  »
Termin przesyłania przez płatnika deklaracji i raportów do ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudniłem jedną osobę na podstawie umowy o pracę. Wcześniej samodzielnie prowadziłem działalność gospodarczą i (...)  »
Składka zdrowotna członka zarządu otrzymującego niskie wynagrodzenie, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Członek zarządu spółki z o.o. pełniący tę funkcję na podstawie powołania otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające 200 zł miesięcznie. Od tego wynagrodzenia pobierany jest zryczałtowany podatek. Czy (...)  »
Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, którego przychody są zwolnione z opodatkowania 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. przychody ze stosunku pracy pracowników spełniających warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof mogą korzystać (...)  »
Wpływ klasyfikacji statystycznych na wysokość stawki VAT 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
1. Klasyfikacje stosowane dla celów VAT Przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych. (...)  »
Zmiany w płatnościach gotówkowych od 1 stycznia 2023 r. 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostały zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. (...)  »
Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W ramach działalności gospodarczej wykonuję różne czynności. W 2021 r. przychody z tej działalności nie przekroczyły 2 mln euro. Żona nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy (...)  »
Przyjmowanie od konsumentów płatności gotówkowych powyżej 20.000 zł a CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Czy spółka z o.o., która w 2022 r. przyjmie od konsumenta zapłatę w gotówce za towar/usługę o wartości przekraczającej 20.000 zł, będzie zobowiązana wykazać z (...)  »
Rodzaje wydatków uprawniających do opodatkowania ryczałtem zagranicznych przychodów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zostały one uregulowane w rozdziale (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych przez ryczałtowców 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2021 r., pod poz. 2414, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji (...)  »
Nowelizacja Polskiego Ładu i inne zmiany w VAT, PIT/CIT, ZUS i akcyzie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2021 r., pod poz. 2313, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)  »
Objaśnienia podatkowe w sprawie tzw. estońskiego CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od dochodów spółek (w 2021 r. - kapitałowych), (...)  »
Pracownik osiągający w 2022 r. dodatkowo dochody z najmu a oświadczenie PIT-2 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., w przypadku, gdy pracownik: nie otrzymywał emerytury lub renty (...)  »
Wątpliwości wokół PIT-2 w 2022 r. 
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.01.2022 r.
Aby pracodawca przy obliczaniu pracowniczych zaliczek na podatek mógł zastosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, powinien posiadać złożone przez pracownika w ustawowo określonym terminie, czyli przed (...)  »
Ważne terminy dla ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. rodzice i opiekunowie co najmniej dwójki dzieci, z których młodsze nie ukończyło jeszcze 36. miesiąca życia mogą ubiegać się o (...)  »
Realizacja obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Przedsiębiorca świadczy usługi taksówkarskie. Do tej pory sprzedaż ewidencjonował w kasie fiskalnej, a zapłatę za wykonany przewóz otrzymywał w gotówce. Czy nowe przepisy zobowiązują go (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
W grudniu 2021 r. zatrudniłam pracownika na część etatu. Wynagrodzenie grudniowe wypłacę mu 10 stycznia 2022 r. Z moich obliczeń wynika, że składkę zdrowotną naliczoną (...)  »
Konsekwencje transakcji gotówkowych powyżej limitu 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
W ramach walki z szarą strefą i w trosce o transparentność przepływów pieniężnych ustawodawca po raz kolejny obniżył limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Wprowadzono też (...)  »
Usprawnienie Rządowego Funduszu Polski Ład 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.