Facebook
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.01.2023 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Aktualności
Podatkowe skutki sprzedaży samochodu poleasingowego 
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Gdy po zakończeniu umowy leasingu samochodu osobowego, wykorzystywanego przez osobę fizyczną w działalności gospodarczej, samochód ten zostaje przez dotychczasowego leasingobiorcę wykupiony, a następnie po kilku (...)  »
Opłacanie w 2023 r. składki zdrowotnej ustalonej w oparciu o przychody uzyskane w poprzednim roku 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
W Biuletynie Informacyjnym nr 2 z 10 stycznia 2023 r. pisaliśmy o składce zdrowotnej za 2022 r. osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Wyjaśniliśmy, (...)  »
Wycofanie wniosku o nieuwzględnianie kwoty zmniejszającej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
W 2022 r. złożyłem do organu rentowego wniosek o obliczanie zaliczki na podatek od emerytury bez stosowania kwoty zmniejszającej. Obecnie chciałbym, aby organ ten uwzględniał (...)  »
Oświadczenia i wnioski wpływające na zaliczki PIT obliczane przez płatników w 2023 r. - objaśnienia podatkowe Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało objaśnienia podatkowe pt. "Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od (...)  »
Opodatkowanie prywatnego najmu w 2023 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące opodatkowania prywatnego najmu. Jest to konsekwencją wejścia w życie regulacji wprowadzonych mocą ustawy z dnia 29 (...)  »
Samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych a estoński CIT - od 1 stycznia 2023 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Spółka z o.o. opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT), otrzymuje faktury dokumentujące wydatki związane z używaniem samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej do (...)  »
Przejście na skalę podatkową na podstawie zawiadomienia w zeznaniu za 2022 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Uprawnieni do wstecznej zmiany formy opodatkowania W związku z dokonaną w lipcu 2022 r., ze skutkiem od początku tego roku, obniżką podatku dochodowego według skali (...)  »
Rozliczenie dla celów CIT składek ZUS od wynagrodzeń pracowników w 2023 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Spółka z o.o., zgodnie z regulaminem wynagradzania, wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca. W jaki sposób rozliczać dla celów CIT (...)  »
Pobór zaliczki na podatek od wynagrodzenia członka zarządu w 2023 r. z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
W ustawie o PIT przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób (...)  »
Poradniki dla emerytów/rencistów i osób młodych - jak prawidłowo rozliczyć PIT? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
MF w komunikacie z dnia 5 stycznia 2023 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl poinformowało, że przygotowało poradniki dla podatników PIT będących emerytami/rencistami oraz osobami (...)  »
Ministerstwo Finansów poinformowało, że urząd skarbowy zastosuje najkorzystniejsze rozliczenie PIT za 2022 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl w artykule pt. "Niskie Podatki - urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika" poinformowało, że podobnie jak w latach (...)  »
Zmiana terminu rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
] Wzór zeznania PIT-28 dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin Ministerstwo Finansów (MF) w komunikacie z dnia 29 grudnia 2022 r. zamieszczonym (...)  »
Rozliczanie składek ZUS od wynagrodzeń za 2022 r. wypłaconych w 2023 r. - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Wydawnictwa 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 ze (...)  »
Obciążanie kosztów składkami ZUS za pracowników – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.01.2023 r.
Od 1 stycznia 2023 r. zarówno na gruncie pdof, jak i pdop warunkiem ujęcia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności pracowniczych w części finansowanej (...)  »
Zgłoszenie w ZUS spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej komplementariusza 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Przepisy Polskiego Ładu 2.0 spowodowały, że od 1 stycznia 2023 r. osoby fizyczne, które są komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej, uznawane są za osoby prowadzące działalność (...)  »
Najem prywatny 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
W 2022 r. w odniesieniu do dochodów z prywatnego najmu korzystałem z opodatkowania według skali podatkowej i złożę z tego tytułu zeznanie PIT-36. Czy w (...)  »
Obciążanie kosztów składkami ZUS za pracowników 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. zarówno na gruncie pdof, jak i pdop warunkiem ujęcia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności pracowniczych w części finansowanej (...)  »
Przedsiębiorcy opłacający ryczałt mogą mieć spore niedopłaty składki zdrowotnej za 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Ogólne zasady dotyczące opłacania składki zdrowotnej przez ryczałtowca w 2022 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowują ryczałtem ewidencjonowanym, za każdy miesiąc podlegania (...)  »
Spółka nieruchomościowa a obniżenie stawki amortyzacyjnej od 1 stycznia 2023 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Jesteśmy spółką nieruchomościową. Od 1 stycznia 2023 r. zamierzamy obniżyć podatkowe stawki amortyzacyjne wynajmowanych nieruchomości. Czy w naszym przypadku taka zmiana jest dopuszczalna? Tak. Spółka (...)  »
Brak prawa do podatkowej amortyzacji budynków/lokali mieszkalnych - wpływ na rozliczanie VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. (...)  »
Kontrakt menedżerski w 2023 r. - podatek dochodowy, składki ZUS, VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w przepisach prawa cywilnego. Ze względu na swój charakter oraz obowiązki stron jest on zaliczany do umów o świadczenie usług, (...)  »
Zmiany w CIT/PIT związane z ulgą na robotyzację 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2022 r., pod poz. 2745, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)  »
Urząd skarbowy obliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika - informacja Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację, w której wskazało, że rozliczając PIT za 2022 r. podatnicy nie będą samodzielnie obliczać (...)  »
Wnioski i oświadczenia składane płatnikom pdof 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
Dzień 1 stycznia 2023 r. na gruncie podatku dochodowego przyniósł zmiany dotyczące m.in. płatników pdof w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek. Większość z nich (...)  »
Zryczałtowane koszty w pdof w 2023 r. 
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.01.2023 r.
W ustawie o pdof dla szeregu należności generujących przychody podatkowe ustawodawca ustanowił kwotowo wysokość odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów. Tzw. zryczałtowane koszty pracownicze, o których (...)  »
Wyższe zdrowotne liniowca do uwzględnienia w pdof w 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy mają prawo uwzględniać w rozliczeniach podatku dochodowego składki zapłacone na własne ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności opodatkowanej w tej formie oraz (...)  »
Wnioski i oświadczenia składane płatnikom pdof 
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.01.2023 r.
Dzień 1 stycznia 2023 r. na gruncie podatku dochodowego przyniósł zmiany dotyczące m.in. płatników pdof w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek. Większość z nich (...)  »
Ulga na ekspansję - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
Ulga na ekspansję pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty poniesione na zwiększenie sprzedaży. Przy czym zakres tych kosztów należy rozumieć szeroko, a podatnik nie musi (...)  »
Transakcje gotówkowe z kontrahentami i konsumentami w 2023 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Przedmiotem sprzedaży są towary nabyte od innych przedsiębiorców, a klientami są konsumenci (tj. osoby fizyczne dokonujące nabycia bez (...)  »
Nowa wysokość składek zdrowotnych rozliczanych przez liniowców w 2023 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znowelizowanej w 2022 r., przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie na zasadach określonych w art. 30c updof (tj. podatkiem (...)  »
Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a składka zdrowotna 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1152) z dnia 01.01.2023
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym rozważa sprzedaż tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Czy od tej sprzedaży będzie musiał naliczyć składkę zdrowotną? (...)  »
Forma prowadzenia PKPiR w 2023 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1152) z dnia 01.01.2023
Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy w 2023 r. nadal może prowadzić tę księgę w wersji papierowej? W 2023 r. podatkowa księga przychodów (...)  »
Jak opodatkować dochody z 2022 r.? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1152) z dnia 01.01.2023
W 2022 r. nastąpiła zmiana wysokości najniższej stawki podatkowej (z 17% na 12%). Według jakiej stawki podatkowej należy rozliczyć dochody w zeznaniu podatkowym PIT-37 składanym (...)  »
Rezygnacja z kosztów pracowniczych w 2023 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
W formularzu PIT-2(9) - oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych część F, H oraz I poświęcona jest w (...)  »
Oświadczenia i wnioski składane za pomocą nowego PIT-2 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
W 2023 r. oświadczenia i wnioski przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mające wpływ na ustalanie zaliczki na podatek przez płatnika PIT (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.