Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Aktualności
Ograniczenia w zakresie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych po 1 stycznia 2022 r. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2105 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Opublikowano ustawę wprowadzającą Polski Ład - zmiany dotyczące ksiąg rachunkowych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2105 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Nowelizacja przepisów o cenach transferowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)  »
Zmiany w zakresie opodatkowania najmu odroczone do 2023 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Modyfikacja katalogu zwolnień od PIT w ramach Polskiego Ładu 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)  »
Polski Ład - zmiany zasad poboru podatku u źródła 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
1. Obowiązek poboru podatku Od 1 stycznia 2019 r. polscy płatnicy, którzy wypłacają temu samemu zagranicznemu kontrahentowi w danym roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego należności (...)  »
Opodatkowanie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Polski Ład wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku (...)  »
Składka zdrowotna w 2022 r. według nowych zasad - kwestie problematyczne 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. zmianie ulegną zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne u osób (...)  »
Zmiany w drukach rozliczeniowych ZUS RCA i ZUS DRA od 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Z uwagi na zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność od 1 stycznia 2022 r. zmienią się wzory dokumentów (...)  »
Usługi medyczne - jaka forma opodatkowania korzystna w 2022 r.? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Jako lekarz świadczę usługi medyczne dla kilku klinik. Obecnie korzystam z opodatkowania podatkiem liniowym. Czy w związku ze zmianami przepisów wprowadzonymi Polskim Ładem w 2022 (...)  »
Definicja zarządu na potrzeby ustalenia miejsca opodatkowania dla celów CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Podatnicy CIT, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast podatnicy (...)  »
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. w związku z Polskim Ładem - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 2022 r. zmieniają się zasady ustalania wysokości składki na (...)  »
Podatkowe skutki nielegalnego zatrudniania pracowników w 2022 r. - informacja Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy - wprowadzone w ramach Polskiego Ładu - na mocy (...)  »
Kalkulator w ZUS dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r. - informacja ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że w drugiej połowie stycznia 2022 r. udostępni płatnikom składek specjalny kalkulator, który ułatwi im ustalenie podstawy wymiaru (...)  »
Polski Ład - zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Z informacji prasowych wynika, że od 2023 r. ograniczone zostanie prawo amortyzacji lokali mieszkalnych. Proszę o wyjaśnienie, jaka jest podstawa prawna tego ograniczenia? Czy będzie (...)  »
Zmiana kosztów u osób osiągających przychody z wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Czy to prawda, że od przyszłego roku zmieni się sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów u osób osiągających przychody z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem (...)  »
Nowe wnioski składane pracodawcy w 2022 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
1. Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów pracowniczych W 2021 r. koszty podstawowe wynoszą 250 zł miesięcznie, a koszty podwyższone - 300 zł miesięcznie. Te ostatnie (...)  »
Wynagrodzenia za grudzień 2021 r. wypłacone w styczniu 2022 r. podlegają przepisom wprowadzonym przez Polski Ład 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W związku z tym wynagrodzenia za grudzień 2021 r. zostaną wypłacone 10 stycznia 2022 r. (...)  »
Zatrudnianie na czarno - niekorzystne skutki podatkowe u pracodawcy 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Sprzedaż leasingowanego samochodu w świetle rozwiązań podatkowych obowiązujących od 2022 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wykorzystuję w działalności gospodarczej samochód osobowy, który objąłem na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W lutym 2022 r. umowa leasingu się kończy. W tym też miesiącu (...)  »
Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych w 2022 r. na zasadach obowiązujących w 2021 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. nieruchomości mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wykorzystywane przez podatnika na (...)  »
Opublikowano ustawę wdrażającą program Polski Ład 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2105 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Zasady stosowania ulgi dla klasy średniej w odniesieniu do małżonków 
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 17.12.2021 r.
Na mocy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych w 2022 r. - odpowiedź na interpelację poselską 
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 16.12.2021 r.
Na mocy ustawy wdrażającej tzw. Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. zgodnie ze znowelizowanymi art. 22c pkt 2 updof oraz art. 16c pkt 2 (...)  »
Mniejsze domy, mniej formalności budowlanych 
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.12.2021 r.
3 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące Prawo budowlane. Celem zmian jest ułatwienie budowy niewielkich domów jednorodzinnych. Na budowę takich obiektów nie trzeba (...)  »
Uproszczone zaliczki na pdof w 2022 r. a składka zdrowotna przedsiębiorcy oraz osoby z nim współpracującej 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Od 5 lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowując uzyskane z niej dochody podatkiem liniowym. Ponieważ w 2020 r. z powodu pandemii moje dochody były bardzo (...)  »
Termin opłacania składek ZUS przez stowarzyszenie 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Nasze stowarzyszenie zatrudnia kilku pracowników i zleceniobiorców, za których opłaca do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (do 15. dnia następnego miesiąca na dany (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy za styczeń 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Przedsiębiorca prowadzi firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Podatek dochodowy z tytułu tej działalności opłaca według skali podatkowej. Po wejściu w życie Polskiego Ładu składkę (...)  »
Nowe zasady składania rozliczeń do ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Przedsiębiorca rozlicza składki ubezpieczeniowe na odpowiednich drukach rozliczeniowych. Przekazuje je do ZUS za każdy miesiąc w ustalonym terminie. W przypadku spełnienia określonych warunków może być (...)  »
Zryczałtowane formy opodatkowania w 2022 roku 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Polskim Ładem z nowym rokiem znowelizowana zostanie także ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wprowadzone w niej modyfikacje w odniesieniu do przedsiębiorców dotyczą zarówno ryczałtu od (...)  »
Podatkowe konsekwencje naruszenia obrotu bezgotówkowego 
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.12.2021 r.
Obecnie przepis art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy (...)  »
Zmiany w zakresie tzw. estońskiego CIT i funduszu inwestycyjnego - projekty objaśnień Min. Fin. 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 15.12.2021 r.
Estoński CIT Z dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną znowelizowane przepisy w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT. Pisaliśmy o tym m.in. (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej na nowych zasadach 
Redakcja Gazety Podatkowej | 14.12.2021 r.
Od 1 stycznia 2022 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne w zasadzie nie ulegnie zmianie (z jednym wyjątkiem dotyczącym przedsiębiorców opłacających podatek liniowy). Za (...)  »
PIT-2 nie dla pracownika z najmem prywatnym 
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2021 r.
Pracodawca jako płatnik pdof obliczając zaliczki na podatek od pracowniczych należności, uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie w przypadku, gdy posiada złożone (...)  »
Uproszczenie polegające na braku bieżącej ewidencji towarów a Polski Ład 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Przedsiębiorca prowadzący m.in. sklep stosuje uproszczenie wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości polegające na odpisywaniu w koszty towarów w dacie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.