Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 19.02.2024 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Inne zagadnienia
Amortyzacja oraz skutki likwidacji inwestycji w obcym budynku mieszkalnym - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 01.04.2023
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych dotyczy również inwestycji w obcych budynkach mieszkalnych stanowiących inwestycje w obcych środkach trwałych. Niezamortyzowana wartość początkowa likwidowanej inwestycji, niezależnie czy została (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja w bilansie estońskiego CIT od ukrytych zysków 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Spółka od 2022 r. jest podatnikiem estońskiego CIT. Co miesiąc jest naliczany i wpłacany do urzędu skarbowego CIT z tytułu ukrytych zysków. W jaki sposób (...)  »
Ewidencja księgowa zakupu nieruchomości mieszkalnej wraz z gruntem 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Spółka zakupiła nieruchomość mieszkalną wraz z gruntem. Ponieważ nieruchomości mieszkalne od 1 stycznia 2023 r. nie podlegają amortyzacji, mamy wątpliwość jak powinna przebiegać ewidencja samego (...)  »
Bilansowa amortyzacja budynku mieszkalnego wyłączonego od 1 stycznia 2023 r. z amortyzacji podatkowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1155) z dnia 01.02.2023
Spółka z o.o. posiada budynek mieszkalny wykorzystywany w prowadzonej działalności. Budynek nie jest wynajmowany ani wydzierżawiany. Czy od 1 stycznia 2023 r. budynek taki może (...)  »
Spółka nieruchomościowa a obniżenie stawki amortyzacyjnej od 1 stycznia 2023 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Jesteśmy spółką nieruchomościową. Od 1 stycznia 2023 r. zamierzamy obniżyć podatkowe stawki amortyzacyjne wynajmowanych nieruchomości. Czy w naszym przypadku taka zmiana jest dopuszczalna? Tak. Spółka (...)  »
Wynagrodzenia pracownicze za grudzień 2022 r. wypłacone w styczniu 2023 r. - podatki i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
W praktyce niektórzy pracodawcy wypłacają pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc w miesiącu następnym. Dotyczy to także przełomu lat, tj. wynagrodzenie należne za grudzień danego roku (...)  »
Amortyzacja nieruchomości zakwalifikowanych jako niemieszkalne - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1149) z dnia 01.12.2022
Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczy jedynie nieruchomości mieszkalnych. Nie ma ono zastosowania do budynków (...)  »
Usługi hotelarsko-gastronomiczne a ograniczenia w amortyzacji - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Spółka świadcząca usługi hotelarsko-gastronomiczne może zostać uznana za spółkę nieruchomościową zobowiązaną do stosowania art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP, a tym samym ograniczenia podatkowych (...)  »
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a prawo do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Prawo do amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych wytworzonych lub nabytych przed 1 stycznia 2022 r. obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2022 r. Jest to data graniczna, (...)  »
Wybrane problemy dotyczące przejścia na estoński CIT w trakcie roku podatkowego - wyjaśnienie Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1146) z dnia 01.11.2022
Podatnicy zgłaszają wątpliwości dotyczące ustalenia okresu, za jaki należy sporządzić na koniec roku obrotowego sprawozdanie finansowe po przejściu, w trakcie jego trwania, na opodatkowanie estońskim (...)  »
Amortyzacja domu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Jednostka zamierza w 2022 r. zakończyć budowę niewielkiego domku na wynajem. Jeżeli taki domek uznamy za mieszkalny, to czy można go amortyzować do końca 2022 (...)  »
Ewidencja zapłaty składki zdrowotnej wspólnika spółki jawnej 
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Spółka jawna osób fizycznych (dwóch wspólników) prowadzi księgi rachunkowe. Wspólnicy są opodatkowani liniowo i opłacają miesięczne zaliczki na podstawie ustalonego za dany miesiąc dochodu. Jakich (...)  »
Utworzenie funduszu na cele inwestycyjne w ramach podziału zysku wypracowanego w 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1143) z dnia 01.10.2022
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2021 r. wykazało zysk. Ponieważ spółka planuje rozszerzenie działalności, w tym inwestycje dotyczące zakupu środków trwałych, postanowiono wykorzystać (...)  »
Księgowe ujęcie zobowiązania wobec ZUS i zapłaty składek dotyczących wspólników spółki jawnej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Proszę o przedstawienie schematów księgowań zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek społecznych, zdrowotnych i FP wspólników spółki jawnej oraz ich zapłaty z firmowego oraz prywatnego (...)  »
Przepisy o ukrytej dywidendzie mają zostać uchylone zanim wejdą w życie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
W ramach Polskiego Ładu do ustawy o PDOP zostały dodane przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały obowiązywać od 2023 r. Ministerstwo Finansów rozważa uchylenie (...)  »
Rozliczanie umów zlecenia w 2022 r. po nowelizacji Polskiego Ładu - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Zmiany wprowadzone Polskim Ładem opisujemy na naszej stronie www.gofin.pl w serwisie Polski Ład Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 lipca 2022 r. znowelizowano (...)  »
Elektroniczne księgi przesyłane do fiskusa najwcześniej od 2024 r. 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw, zwana Polskim Ładem 2.0, przesuwa termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia przy (...)  »
Dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Z początkiem lipca br. wznawiam działalność gospodarczą. Z przepisów tzw. Polskiego Ładu wynika, że mam obowiązek umożliwić klientom dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej. Czy to (...)  »
Wykorzystanie części środków Funduszu na cele inwestycyjne - ewidencja w księgach rachunkowych oraz prezentacja w bilansie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1131) z dnia 01.06.2022
Spółka z o.o. w 2021 r. utworzyła fundusz na cele inwestycyjne. W tym samym roku wykorzystała większość środków dotyczących tego funduszu. Gdzie i w jakiej (...)  »
Przekazanie zysku za 2021 r. na podwyższenie kapitału zapasowego 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1131) z dnia 01.06.2022
Spółka z o.o. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazała zysk. Sprawozdanie to zostanie zatwierdzone, a zysk w całości przekazany na (...)  »
Utworzenie Funduszu na cele inwestycyjne z zysku za 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
W 2021 r. spółka z o.o. wypracowała zysk. W kolejnych latach zamierzamy zakupić środki trwałe o znacznej wartości. W związku z tym postanowiono utworzyć fundusz (...)  »
Elektroniczne prowadzenie i przesyłanie ksiąg do fiskusa najwcześniej w 2024 r.? 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Polski Ład wprowadził regulacje zobowiązujące podatników do prowadzenia od 1 stycznia 2023 r. ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji (...)  »
Obowiązek przekazania do Szefa KAS sprawozdania z badania 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Jednostka zobowiązana jest do przekazywania sprawozdań finansowych do Szefa KAS. Do rozliczania różnic kursowych również dla celów podatkowych stosuje zasady rachunkowe. Czy w związku z (...)  »
Sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przejściem na estoński CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Od 1 stycznia 2022 r. z przepisów ustawy o PDOP wynika, że podatnicy CIT mają możliwość przejścia w trakcie roku podatkowego na alternatywną formę opodatkowania, (...)  »
Polski Ład a odprowadzanie wpłat na ZFRON 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Z dniem 10 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)  »
Czy prokurent pełni funkcję na podstawie powołania? 
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Prokurent jest szczególnym pełnomocnikiem przedsiębiorcy z KRS albo z CEIDG. Prokurent w spółce handlowej może być wynagradzany na podstawie umowy o pracę bądź cywilnoprawnej albo (...)  »
Wybór odpowiedniej stawki ryczałtu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Stawki ryczałtu zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez (...)  »
Od lipca 2022 r. dostęp KAS do informacji bankowych tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa - komunikat Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący zmian w zakresie dostępu Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) do informacji bankowych. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że (...)  »
Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania płatności bezgotówkowych - wyjaśnienie Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 01.03.2022
Od 1 stycznia 2022 r. - w ramach Polskiego Ładu - na przedsiębiorców został nałożony obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w (...)  »
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a zamknięcie ksiąg 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Rozważamy przejście na estoński CIT w trakcie 2022 r. Czy w takim przypadku musimy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w ustawie o rachunkowości, (...)  »
Sposoby na uniknięcie tymczasowego zajęcia majątku 
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Tymczasowe zajęcie ruchomości to nowy sposób na zwiększenie efektywności ściągania zaległości podatkowych. Zajęcie może być dokonane przy okazji kontroli celno-skarbowej, ale wymaga zatwierdzenia przez urząd (...)  »
Wsparcie dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Ustawą nowelizującą z dnia 27 stycznia 2022 r. (druk sejmowy nr 1960) planuje się zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (...)  »
Płatność bezgotówkową można przyjąć za pośrednictwem blika 
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Aby przyjąć płatność bezgotówkową, sprzedawca nie musi kupować i instalować terminala płatniczego. Tak wynika z wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy Biznes.gov.pl. (...)  »
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1119) z dnia 01.02.2022
W związku z zakończeniem umowy leasingu operacyjnego podatnik dokonał wykupu samochodu osobowego przekazując go na cele prywatne. W jakim przypadku zbycie takiego pojazdu będzie podlegało (...)  »
Księgowi nie będą karani za nieświadome błędy 
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Nieświadome błędy popełnione w związku ze stosowaniem nowych zasad poboru przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie spotkają się z sankcjami. Zapewnia (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.