Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 19.02.2024 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2024 r. 
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Od dochodów z działalności gospodarczej opłacam podatek dochodowy według skali podatkowej. W grudniu 2023 r. poniosłem znaczną stratę podatkową i ustaliłem, że składkę zdrowotną za (...)  »
Zasady obniżania w 2024 r. składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof 
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Gdy obliczona przez płatnika składka zdrowotna ubezpieczonego jest wyższa od obliczonej zaliczki na pdof, płatnik powinien zastosować obniżenie i przekazać ją do ZUS w niższej (...)  »
Termin rozliczenia przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej za 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024
W styczniu 2024 r. przekazałam do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA za grudzień 2023 r. bez rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 r. Czy powinnam (...)  »
Składka zdrowotna nowego przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem 
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
W połowie października 2023 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, z której opłacam zryczałtowany podatek dochodowy. Mój przychód uzyskany z tego tytułu w październiku 2023 r. (...)  »
Ustalenie hipotetycznej zaliczki na pdof dla celów ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej 
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Zatrudniamy pracownika młodocianego. Przy obliczaniu hipotetycznej zaliczki na pdof według przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. - dla celów ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej po okresie zawieszenia firmy 
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Zawiesiłem jej wykonywanie na kilka miesięcy. W jaki sposób powinienem ustalić podstawę wymiaru składki na (...)  »
Opłacanie składki zdrowotnej w oparciu o wysokość ubiegłorocznego przychodu 
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
W 2023 r. jako ryczałtowiec opłacam za siebie składkę zdrowotną od podstawy ustalonej w oparciu o przychód z 2022 r., który nie przekroczył 300.000 zł. (...)  »
Rozliczenie w PIT i ZUS nadpłaty składki zdrowotnej liniowca 
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
W 2022 r. przedsiębiorca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, korzystając w niej z opodatkowania podatkiem liniowym. W rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej za ten rok wyszła mu (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opłacającego ryczałt kwartalnie 
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
W sierpniu 2023 r. chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Zamierzam opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rozliczany kwartalnie. Wówczas pierwszy należny podatek zapłaciłbym (...)  »
Termin zapłaty różnicy składki zdrowotnej za 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023
Z rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2022 r. wynika, że mam niedopłatę tej składki. W jakim terminie powinienem ją uregulować i czy należy naliczyć odsetki (...)  »
Brak wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Z rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2022 r. wyszła mi nadpłata. Co się z nią stanie, jeśli nie złożę wniosku o jej zwrot? Wniosek o (...)  »
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za zmarłego płatnika - zmiana stanowiska ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
W przypadku zgonu płatnika ustanowiony zarządca sukcesyjny nie składa rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. za zmarłego płatnika. Dokument taki zostanie sporządzony (...)  »
Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej do 1 czerwca br. 
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Przedsiębiorcy opłacający podatek na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej, liniowy i ewentualnie IP Box) lub zryczałtowany podatek dochodowy muszą do 22 maja 2023 r. (...)  »
Renta rodzinna dla tegorocznego maturzysty 
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Z prawa do renty rodzinnej po zmarłym ubezpieczonym, emerycie lub renciście mogą korzystać m.in. jego dzieci. Przy czym, jeśli ukończyły one 16 lat, warunkiem otrzymywania (...)  »
Składka zdrowotna członków zarządu wynagradzanych kwartalnie 
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Osoby, które pełnią w naszej spółce na podstawie powołania funkcję członka zarządu, otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie i są zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wynagrodzenie (...)  »
Różnice remanentowe a składka zdrowotna 
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Wartość remanentu sporządzonego na 31 grudnia 2022 r. jest wyższa od początkowego, sporządzonego na 1 (...)  »
Do 22 maja br. roczne rozliczenie składki zdrowotnej 
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
W tym miesiącu większość przedsiębiorców będzie musiała po raz pierwszy dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. Obowiązek ten dotyczy osób opłacających podatek na (...)  »
Składka zdrowotna nowego przedsiębiorcy opłacającego ryczałt ewidencjonowany 
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Od 1 kwietnia 2023 r. prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG i od przychodów z tego tytułu opłacam zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku straty ze sprzedaży środka trwałego 
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej. Pod koniec 2022 r. sprzedał samochód osobowy. W wyniku tej sprzedaży powstała strata. Czy dla celów ustalenia podstawy (...)  »
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
W 2023 r. w kwietniowych dokumentach rozliczeniowych niektórzy przedsiębiorcy będą musieli dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców opłacających podatek na zasadach ogólnych (...)  »
Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej, gdy podatnik korzysta z ulgi B+R 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 01.04.2023
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 r. osiągnął dochód w wysokości 300.000 zł. W zeznaniu podatkowym za 2022 r. będzie odliczał ulgę B+R w (...)  »
Różnice remanentowe a roczna składka zdrowotna 
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Wokół ujęcia różnic remanentowych przy określaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą narosło wiele kontrowersji. Zaowocowały one zarówno zmianą legislacyjną, jak (...)  »
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przy zmianie formy opodatkowania - stanowisko Ministerstwa Zdrowia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi z początkiem 2022 r. (Polskim Ładem), podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, składkę zdrowotną z (...)  »
Nowe druki ZUS RCA i ZUS DRA do rozliczeń z ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 lutego 2023 r., pod poz. 258, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 (...)  »
Składka zdrowotna - wyjaśnienia ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) zostały zamieszczone informacje dotyczące ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Wyjaśnienia ZUS prezentujemy w tym artykule. 1. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (...)  »
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023
Po zakończeniu roku kalendarzowego osoby prowadzące pozarolniczą działalność mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców opłacających podatek na zasadach ogólnych (tj. (...)  »
Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. - z podatku liniowego na skalę podatkową 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1158) z dnia 01.03.2023
Podatnik będzie zmieniał formę opodatkowania dochodów za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową. W 2022 r. składkę zdrowotną opłacaną z tytułu prowadzonej działalności (...)  »
Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek z umowy o pracę i zlecenia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Przepisy ustawy zdrowotnej nakazują obniżać składkę zdrowotną pracownika do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r., jeśli (...)  »
Zmiana formy opodatkowania w 2023 r. a składka zdrowotna 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Przedsiębiorca w 2022 r. opłacał podatek liniowy. Od 1 stycznia 2023 r. zmienił formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Składkę zdrowotną za grudzień 2022 r. zapłacił (...)  »
Składka zdrowotna po zmianie formy opodatkowania 
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
W 2022 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacałem zryczałtowany podatek dochodowy. Od 1 stycznia 2023 r. zmieniłem formę opodatkowania na podatek liniowy. W jaki (...)  »
Sprzedaż samochodu po zmianie formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany a składka zdrowotna 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym pod koniec 2021 r. zakupiła samochód osobowy. Samochód ten stanowił środek trwały i był amortyzowany. W 2022 r. (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej u niektórych przedsiębiorców ustalana jest w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, u innych zależy od wysokości osiąganych przychodów z takiej (...)  »
Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w drukach ZUS - informacja ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1155) z dnia 01.02.2023
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) zamieszczono informację z dnia 13 stycznia 2023 r. dotyczącą zasad korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i rocznym rozliczeniu. (...)  »
Opłacanie w 2023 r. składki zdrowotnej ustalonej w oparciu o przychody uzyskane w poprzednim roku 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
W Biuletynie Informacyjnym nr 2 z 10 stycznia 2023 r. pisaliśmy o składce zdrowotnej za 2022 r. osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Wyjaśniliśmy, (...)  »
Zgłoszenie w ZUS spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej komplementariusza 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Przepisy Polskiego Ładu 2.0 spowodowały, że od 1 stycznia 2023 r. osoby fizyczne, które są komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej, uznawane są za osoby prowadzące działalność (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.