Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Termin przesyłania przez płatnika deklaracji i raportów do ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Do końca grudnia 2021 r. prowadziłem samodzielnie działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2022 r. zatrudniłem jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy od tego (...)  »
Finansowanie składek ZUS w razie nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. pracodawca finansuje w całości składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za pracownika od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia lub (...)  »
Termin przesyłania przez płatnika deklaracji i raportów do ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudniłem jedną osobę na podstawie umowy o pracę. Wcześniej samodzielnie prowadziłem działalność gospodarczą i (...)  »
Składka zdrowotna członka zarządu otrzymującego niskie wynagrodzenie, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Członek zarządu spółki z o.o. pełniący tę funkcję na podstawie powołania otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające 200 zł miesięcznie. Od tego wynagrodzenia pobierany jest zryczałtowany podatek. Czy (...)  »
Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, którego przychody są zwolnione z opodatkowania 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. przychody ze stosunku pracy pracowników spełniających warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o pdof mogą korzystać (...)  »
Nowelizacja Polskiego Ładu i inne zmiany w VAT, PIT/CIT, ZUS i akcyzie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2021 r., pod poz. 2313, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)  »
Ważne terminy dla ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. rodzice i opiekunowie co najmniej dwójki dzieci, z których młodsze nie ukończyło jeszcze 36. miesiąca życia mogą ubiegać się o (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
W grudniu 2021 r. zatrudniłam pracownika na część etatu. Wynagrodzenie grudniowe wypłacę mu 10 stycznia 2022 r. Z moich obliczeń wynika, że składkę zdrowotną naliczoną (...)  »
Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Do końca 2021 r. przedsiębiorca, spełniający odpowiednie warunki, mógł korzystać ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. przepisy (...)  »
Zgłoszenie do ZUS członków zarządu 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu (...)  »
Składka zdrowotna członka zarządu spółki z o.o., z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
Członkowie zarządu spółki z o.o. pełnią tę funkcję na podstawie powołania. Z tego tytułu obok wynagrodzenia (4.000 zł) otrzymują dodatkowe benefity (np. pakiet medyczny). Czy (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy ustalanej na nowych zasadach 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
W UiPP nr 24/2021, str. 15 opisywaliśmy zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Składkę zdrowotną ustaloną (...)  »
Rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika uzyskanego po 31 grudnia 2021 r. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FEP Od 1 stycznia 2022 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, na (...)  »
Zasady sporządzania od 2022 r. druków rozliczeniowych do ZUS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
W 2021 r. przedsiębiorca, spełniający odpowiednie warunki, mógł korzystać ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. nie jest (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem liniowym 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Podatek dochodowy z prowadzonej działalności opłacam na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PDOF (tj. podatek liniowy). (...)  »
Wynagrodzenie członka zarządu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Polski Ład wprowadził wiele zmian związanych z podatkowym oraz składkowym rozliczeniem wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego czasopisma. Zmiany dotyczą (...)  »
Składka zdrowotna wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Mój mąż jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. i z tego tytułu opłaca za siebie do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną na (...)  »
Od 2022 r. ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obiegu prawnego wchodzą kolejne wsparcia dla rodzin z dziećmi, wprowadzone w ramach rządowego programu Polski Ład, za sprawą (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Od przychodów z tej działalności opłacam podatek dochodowy według skali podatkowej. W 2022 r. do kwoty 30.000 zł (...)  »
Zasiłek opiekuńczy, gdy placówka w związku z COVID-19 ograniczyła ilość miejsc 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Dla ziszczenia się przesłanki do nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego wynikającej z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy zasiłkowej wymagany jest faktyczny (...)  »
Termin płatności składek ZUS po zatrudnieniu pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Do końca listopada 2021 r. prowadziłem samodzielnie działalność gospodarczą. Od 1 grudnia 2021 r. zatrudniłem w firmie jednego pracownika na pełny etat. W jakim terminie (...)  »
Składka zdrowotna w 2022 r. według nowych zasad - kwestie problematyczne 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. zmianie ulegną zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne u osób (...)  »
Zmiany w drukach rozliczeniowych ZUS RCA i ZUS DRA od 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Z uwagi na zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność od 1 stycznia 2022 r. zmienią się wzory dokumentów (...)  »
Kalkulator w ZUS dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r. - informacja ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że w drugiej połowie stycznia 2022 r. udostępni płatnikom składek specjalny kalkulator, który ułatwi im ustalenie podstawy wymiaru (...)  »
Uproszczone zaliczki na pdof w 2022 r. a składka zdrowotna przedsiębiorcy oraz osoby z nim współpracującej 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Od 5 lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowując uzyskane z niej dochody podatkiem liniowym. Ponieważ w 2020 r. z powodu pandemii moje dochody były bardzo (...)  »
Termin opłacania składek ZUS przez stowarzyszenie 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Nasze stowarzyszenie zatrudnia kilku pracowników i zleceniobiorców, za których opłaca do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (do 15. dnia następnego miesiąca na dany (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy za styczeń 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Przedsiębiorca prowadzi firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Podatek dochodowy z tytułu tej działalności opłaca według skali podatkowej. Po wejściu w życie Polskiego Ładu składkę (...)  »
Nowe zasady składania rozliczeń do ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Przedsiębiorca rozlicza składki ubezpieczeniowe na odpowiednich drukach rozliczeniowych. Przekazuje je do ZUS za każdy miesiąc w ustalonym terminie. W przypadku spełnienia określonych warunków może być (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej na nowych zasadach 
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne w zasadzie nie ulegnie zmianie (z jednym wyjątkiem dotyczącym przedsiębiorców opłacających podatek liniowy). Za (...)  »
Składka zdrowotna wspólnika spółki komandytowej 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Jestem wspólnikiem w spółce komandytowej i z tego tytułu opłacam za siebie do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną na ogólnych zasadach obowiązujących (...)  »
Przedsiębiorcy będą musieli składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania dokumentów (...)  »
Czy wcześniejsza zapłata składki zdrowotnej uchroni przed negatywnymi skutkami Polskiego Ładu? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przepis (...)  »
Zmiany w ustawach o sus i zdrowotnej po wprowadzeniu Polskiego Ładu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Generalnie z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Zmiana terminu do rozliczeń z ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021
Obecnie dokumenty rozliczeniowe płatnik składek przekazuje do ZUS za dany miesiąc kalendarzowy w terminie nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca - gdy opłaca (...)  »
Nowa składka zdrowotna przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Do końca 2021 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą deklarować do podstawy wymiaru składki zdrowotnej dowolną kwotę, nie niższą jednak niż ustawowe minimum. Najczęściej decydują (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.