Facebook
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.01.2023 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
Opłacanie w 2023 r. składki zdrowotnej ustalonej w oparciu o przychody uzyskane w poprzednim roku 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
W Biuletynie Informacyjnym nr 2 z 10 stycznia 2023 r. pisaliśmy o składce zdrowotnej za 2022 r. osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Wyjaśniliśmy, (...)  »
Zgłoszenie w ZUS spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej komplementariusza 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Przepisy Polskiego Ładu 2.0 spowodowały, że od 1 stycznia 2023 r. osoby fizyczne, które są komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej, uznawane są za osoby prowadzące działalność (...)  »
Przedsiębiorcy opłacający ryczałt mogą mieć spore niedopłaty składki zdrowotnej za 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Ogólne zasady dotyczące opłacania składki zdrowotnej przez ryczałtowca w 2022 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowują ryczałtem ewidencjonowanym, za każdy miesiąc podlegania (...)  »
Kontrakt menedżerski w 2023 r. - podatek dochodowy, składki ZUS, VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w przepisach prawa cywilnego. Ze względu na swój charakter oraz obowiązki stron jest on zaliczany do umów o świadczenie usług, (...)  »
Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a składka zdrowotna 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1152) z dnia 01.01.2023
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym rozważa sprzedaż tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Czy od tej sprzedaży będzie musiał naliczyć składkę zdrowotną? (...)  »
Jak ryczałtowiec ustala kwotę przychodu do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej? 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Z prowadzonej działalności gospodarczej opłacam ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalam więc od przychodu uzyskiwanego z firmy, liczonego narastająco od początku roku (...)  »
Zakup i sprzedaż samochodu ciężarowego a składka zdrowotna 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
1) Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. W 2022 r. zakupił do firmy używany samochód ciężarowy, od którego wartości początkowej dokonał jednorazowego odpisu (...)  »
Składka zdrowotna od premii dla członków zarządu 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Osoby, które pełnią w naszej spółce na podstawie powołania funkcję członka zarządu, otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Podlegają więc od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowemu (...)  »
Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej, gdy wystąpiła strata - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1149) z dnia 01.12.2022
O kontrowersjach w zakresie ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, gdy wystąpiła strata z działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali lub podatkiem liniowym) pisaliśmy już wielokrotnie na (...)  »
Składka zdrowotna od wynagrodzenia członka zarządu opodatkowanego ryczałtowo 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Osobie powołanej do pełnienia funkcji członka zarządu spółka wypłaca z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 200 zł. Podlega ono opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W jaki (...)  »
Brak informacji o miesięcznym przychodzie a podstawa wymiaru składki zdrowotnej ryczałtowca 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Polski Ład 3.0 (ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. (...)  »
Hipotetyczna zaliczka na pdof dla celów ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Od początku 2022 r. przy obliczaniu pracownikowi młodocianemu hipotetycznej zaliczki na pdof według przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. - dla celów ewentualnego (...)  »
ZUS naliczy wyższą składkę zdrowotną w razie braku deklaracji 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
W przypadku gdy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie przekaże do ZUS informacji o wysokości firmowego przychodu osiągniętego w danym miesiącu, organ rentowy naliczy mu wtedy wyższą (...)  »
Składka zdrowotna osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (księgi rachunkowe). Przy prowadzeniu pełnej księgowości dochód bilansowy nie jest równy dochodowi podatkowemu, co wynika z tego, (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne powołanych biegłych oraz mediatorów - stanowisko Ministerstwa Zdrowia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzono katalog osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od tego dnia do grona osób objętych obligatoryjnie tym ubezpieczeniem dołączyły osoby powołane (...)  »
Termin rozliczania się spółki cywilnej z ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Od stycznia 2022 r. prowadzę z bratem spółkę cywilną. Składki na własne ubezpieczenia (społeczne i zdrowotną) rozliczamy pod swoimi danymi identyfikacyjnymi. Regulujemy je za siebie (...)  »
Składka zdrowotna nowego przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem 
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Od 2 września 2022 r. prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacam zryczałtowany podatek dochodowy. Mój przychód uzyskany z tego tytułu we wrześniu 2022 r. przekroczył (...)  »
Składka zdrowotna od premii rocznej wypłaconej członkom zarządu w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Spółka z o.o. zatrudnia osoby w ramach umowy o pracę. Niektóre z nich dodatkowo pełnią funkcję członków zarządu na podstawie aktu powołania i otrzymują z (...)  »
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, gdy wystąpiła strata z działalności gospodarczej - ZUS wyjaśnia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub IP Box, za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu (...)  »
Sprzedaż w czasie zawieszenia firmy a składki ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Przedsiębiorca nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej od dochodu uzyskanego ze sprzedaży towarów handlowych w czasie (...)  »
Składka zdrowotna od wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych 
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Osoby przeprowadzające egzamin w zakresie gospodarowania odpadami otrzymują wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej. Jego wysokość ustalana jest na podstawie rozporządzenia w sprawie stwierdzenia kwalifikacji (...)  »
Składka zdrowotna nowego przedsiębiorcy na skali podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Przedsiębiorca prowadzi firmę od 1 września 2022 r. i od tego dnia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS. Składki społeczne opłaca od podstawy wynoszącej 30% kwoty (...)  »
Zasady obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Jeżeli osoba zatrudniona na etacie jest wynagradzana w niskiej kwocie, to najprawdopodobniej obliczona od jej pensji składka zdrowotna będzie wyższa od wyliczonej zaliczki na pdof. (...)  »
Składka zdrowotna przy utracie prawa do ryczałtu i przejściu na skalę podatkową 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Przedsiębiorca opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym utracił w połowie września 2022 r. prawo do opłacania podatku w takiej formie i był zmuszony przejść na zasady ogólne (...)  »
Czy bieżącą składkę zdrowotną można pomniejszyć o "nadpłaconą" składkę we wcześniejszych miesiącach? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowuje według skali podatkowej. Od stycznia do sierpnia 2022 r. uzyskiwała niewielkie dochody z tej działalności. W (...)  »
Składka zdrowotna od dniówek obrachunkowych wypłacanych przez spółdzielnię jej członkom - interpretacja ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od przychodu uzyskanego przez członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej (tj. wypłacanych dniówek obrachunkowych), od którego nie oblicza się zaliczki na PDOF, (...)  »
Wynagrodzenie dla prokurenta dotychczasowego pracownika spółki 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
W naszej spółce z o.o. zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę od około 5 lat specjalista do spraw handlowych. Teraz ma on zostać prokurentem. (...)  »
Składka zdrowotna pracownika młodocianego 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Zatrudniliśmy po raz pierwszy młodocianego (1 klasa), z wynagrodzeniem w kwocie 307,81 zł. Korzysta z tzw. ulgi dla młodych, ale mimo to złożył PIT-2. Jak (...)  »
Wpływ zawieszenia firmy na podstawę wymiaru składki zdrowotnej 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca chciałby opłacać w 2023 r. podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy będzie mógł opłacać za siebie (...)  »
Ubiegłoroczna premia ze składką zdrowotną 
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Od premii z zysku za 2021 r. przyznanej i wypłaconej w 2022 r. członkom zarządu powołanym do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania należy (...)  »
Strata na sprzedaży środka trwałego a podstawa wymiaru składki zdrowotnej - interpretacja ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022, strona 4
Ustalając podstawę wymiaru składki zdrowotnej, dochodu uzyskanego z "podstawowej" działalności gospodarczej nie można pomniejszyć o "stratę" z tytułu sprzedaży środka trwałego. (interpretacja indywidualna ZUS z (...)  »
Sprzedaż środka trwałego po zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową a składka zdrowotna 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody w 2020 r. i 2021 r. opodatkowywał ryczałtem ewidencjonowanym. W 2022 r. zmienił formę opodatkowania na zasady ogólne (...)  »
Składka zdrowotna osób pełniących funkcję na podstawie powołania 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostały od 1 stycznia 2022 r. objęte z tego tytułu (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej przy sprzedaży niskocennych składników majątku 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, opłacające z tego tytułu podatek obliczony według skali podatkowej, podatek liniowy lub IP Box, miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalają od (...)  »
Składka zdrowotna osób powołanych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu od 1 stycznia 2022 r. podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania pobierające z tego tytułu wynagrodzenie. Tak wynika (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.