Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Podatek VAT
Polski Ład - możliwość opodatkowania usług finansowych 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
Więcej zmian omówiono w nowym serwisie www.polskilad.gofin.pl Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Korekta roczna u podatników stosujących proporcjonalne odliczanie VAT 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
1. Korzystanie ze wstępnego wskaźnika proporcji w ciągu roku W praktyce zdarza się, że podatnicy wykonują czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, czyli prowadzą tzw. (...)  »
Wpływ klasyfikacji statystycznych na wysokość stawki VAT 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
1. Klasyfikacje stosowane dla celów VAT Przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych. (...)  »
Zmiany w płatnościach gotówkowych od 1 stycznia 2023 r. 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostały zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. (...)  »
Nowelizacja Polskiego Ładu i inne zmiany w VAT, PIT/CIT, ZUS i akcyzie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2021 r., pod poz. 2313, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)  »
Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora - komunikat Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (dalej: COPI). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało, że COPI zajmuje się obsługą (...)  »
Czy wszyscy podatnicy muszą od 2022 r. posiadać terminale płatnicze? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, (...)  »
Zmiany dotyczące opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. sprzedaż w systemie Tax Free wyłącznie z kasami on-line 
Poradnik VAT nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
1. Ewidencjonowanie sprzedaży w systemie TAX FREE Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone (...)  »
Tworzenie i rozliczanie grup VAT w praktyce 
Poradnik VAT nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Planowane zmiany rozporządzeń w zakresie VAT 
Poradnik VAT nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
1. Zakres danych wykazywanych w JPK_VAT z deklaracją Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 22 listopada 2021 r. rozporządzenia Ministra (...)  »
Skutki w VAT wykupu samochodu z leasingu - odpowiedź na interpelację poselską 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
Podmioty gospodarcze mogą wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, która dla celów VAT traktowana jest jako świadczenie usług. (...)  »
Zmiany w zakresie składania deklaracji za okresy kwartalne 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
1. Obowiązki deklaracyjne podatników VAT Ogólną zasadą jest składanie deklaracji podatkowych za okresy miesięczne bądź kwartalne. W szczególnych przypadkach składa się je w określonym terminie (...)  »
Polski Ład - zwrot VAT w terminie 15-dniowym 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
1. Podmioty uprawnione do żądania zwrotu Więcej zmian omówiono w nowym dziale SGK - POLSKI ŁAD Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. korekta JPK_VAT z deklaracją bez czynnego żalu 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
W przepisach art. 56 § 4 i 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 (...)  »
Kasy rejestrujące a zapłata w formie bezgotówkowej - nowe regulacje od 1 stycznia 2022 r. 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Obrót bezgotówkowy - zmiany w VAT od 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
W ramach tzw. Polskiego Ładu na podatników został nałożony obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego, współpracy kasy z terminalem oraz sankcje za niewykonanie tych (...)  »
Zasady tworzenia grup VAT 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w polskim systemie prawnym przepisami o podatku VAT podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczani są odrębnie. Czynności dokonywane w ramach (...)  »
Polski Ład - uchwalone zmiany w podatku VAT 
Poradnik VAT nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Polski Ład - ważne zmiany w PIT, CIT, ZUS i VAT - od 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono szereg zmian przepisów, m.in. w zakresie CIT, PIT i VAT, mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie (...)  »
Zmiany w VAT przewidziane w Polskim Ładzie 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021
W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje także (...)  »
Plik JPK_V7K składany przez małych podatników - planowane zmiany w ramach programu Polski Ład 
Poradnik VAT nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do (...)  »
Grupy VAT i kary pieniężne za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym dopiero od 1 lipca 2022 r. 
Poradnik VAT nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
W ramach programu Polski Ład planowane jest wprowadzenie tzw. grupy VAT jako nowego rodzaju podatnika. W ustawie nowelizującej zakłada sę, że: dostawa towarów i świadczenie (...)  »
Powiązanie kasy on-line z terminalem 
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)  »
Propozycje zmian przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2022 r. już w Sejmie 
Poradnik VAT nr 19 (547) z dnia 10.10.2021
W Sejmie procedowane są obecnie zmiany w ustawie o VAT, zaproponowane w: projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Kara pieniężna za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym 
Poradnik VAT nr 19 (547) z dnia 10.10.2021
W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (...)  »
Polski Ład - planowane zmiany w VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1107) z dnia 01.10.2021
W ramach programu Polski Ład planowane jest wprowadzenie szeregu zmian w przepisach, m.in. w VAT. Generalnie mają one wejść w życie z dniem 1 stycznia (...)  »
Opodatkowanie usług finansowych - proponowane zmiany w ustawie o VAT 
Poradnik VAT nr 17 (545) z dnia 10.09.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)  »
Zmiany w ustawie o VAT wprowadzające grupy VAT 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Na stronie internetowej RCL został udostępniony projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Polski Ład - proponowane zmiany w podatku VAT 
Poradnik VAT nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.