Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 19.02.2024 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Podatek VAT
Brak prawa do podatkowej amortyzacji budynków/lokali mieszkalnych - wpływ na rozliczanie VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. (...)  »
Kontrakt menedżerski w 2023 r. - podatek dochodowy, składki ZUS, VAT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w przepisach prawa cywilnego. Ze względu na swój charakter oraz obowiązki stron jest on zaliczany do umów o świadczenie usług, (...)  »
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzona Polskim Ładem 3.0 
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180), zwana (...)  »
Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. - proponowane zmiany 
Poradnik VAT nr 11 (563) z dnia 10.06.2022
Z dniem 1 lipca 2022 r. mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Integracja terminala płatniczego z kasami on-line dopiero od 2025 r. - proponowane zmiany 
Poradnik VAT nr 11 (563) z dnia 10.06.2022
Z dniem 1 lipca 2022 r. mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Na podstawie przepisów Polskiego Ładu z dniem 1 lipca 2022 r. mają wejść w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i (...)  »
Zmiany w VAT od 1 lipca 2022 r. 
Poradnik VAT nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Z dniem 1 lipca 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rozliczenia VAT: umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka (...)  »
PIT i VAT w rozliczeniach związanych z autem poleasingowym 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą korzystając z opodatkowania podatkiem liniowym, jestem czynnym podatnikiem VAT. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego skorzystałem z opcji wykupu samochodu osobowego. W (...)  »
Odmowa rejestracji i wykreślenie podatnika z rejestru VAT 
Poradnik VAT nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
1. Ogólne przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R rejestruje podatnika jako "podatnika VAT (...)  »
Obowiązek posiadania terminala płatniczego 
Poradnik VAT nr 7 (559) z dnia 10.04.2022
Czy od 1 lipca 2022 r. będziemy musieli posiadać terminal płatniczy, jeśli sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu drukarki fiskalnej on-line (nie kasy on-line)? Aby odpowiedzieć na (...)  »
Odroczenie obowiązku integracji terminala płatniczego z kasami on-line - komunikat MF 
Poradnik VAT nr 7 (559) z dnia 10.04.2022
Z dniem 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. (...)  »
Integracja kasy rejestrującej z terminalem płatniczym konieczna dopiero od 2025 r. - komunikat Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 01.04.2022
Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między (...)  »
Czynności związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 
Poradnik VAT nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Firma ponosi wydatki związane z działaniami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Czy ma prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych z przedsięwzięciami z (...)  »
Zasady ustalania proporcji przy działalności mieszanej w 2022 r. 
Poradnik VAT nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
1. Wstępne rozliczanie proporcji a transakcje o charakterze pomocniczym Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w (...)  »
Przedłużenie stosowania obligatoryjnego MPP - zgoda Komisji Europejskiej 
Poradnik VAT nr 5 (557) z dnia 10.03.2022
W lipcu 2021 r. do Komisji Europejskiej (KE) został skierowany wniosek derogacyjny o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP przez kolejne 3 lata, tj. od (...)  »
Opodatkowanie usług finansowych w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Generalnie usługi finansowe wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT są zwolnione z VAT (m.in. usługi udzielania kredytów (...)  »
Powiązania w świetle ustawy o VAT 
Poradnik VAT nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
1. Transakcje powiązane - zasady opodatkowania VAT Przedsiębiorcy opodatkowując dane transakcje muszą kierować się przepisami art. 29a ustawy o VAT. Co do zasady bowiem zgodnie (...)  »
W 2022 r. wyższe kary za nieprawidłowe rozliczanie VAT 
Poradnik VAT nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
» Grzywna za przestępstwa i wykroczenia skarbowe popełniane w 2022 r. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. (...)  »
Czynny żal z tytułu korekty części ewidencyjnej JPK_VAT 
Poradnik VAT nr 3 (555) z dnia 10.02.2022
Czy przesyłając w styczniu 2022 r. korektę części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za czerwiec 2021 r. podatnik w celu uniknięcia kary musi złożyć tzw. czynny żal? (...)  »
Zapłata w formie bezgotówkowej za pomocą instrumentu płatniczego 
Poradnik VAT nr 3 (555) z dnia 10.02.2022
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) dokonanej ustawą z (...)  »
Czy obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych zależy od rodzaju używanej kasy rejestrującej? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie z elektronicznym zapisem kopii. Czy muszę przyjmować należności przy użyciu instrumentu płatniczego? Tak. (...)  »
Najem prywatny w 2022 r. po zmianach w ramach Polskiego Ładu - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Osoby fizyczne, które w 2022 r. wynajmują składniki prywatnego majątku, muszą ten prywatny najem odpowiednio rozliczyć dla celów podatkowych. W artykule poruszamy wybrane kwestie związane (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. szybki zwrot VAT 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. do przepisów ustawy o VAT został wprowadzony nowy 15-dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT. Zmiana ta została wdrożona w ramach tzw. (...)  »
Integracja terminala płatniczego z drukarką fiskalną 
Poradnik VAT nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Prowadzę zakład fryzjerski, w którym sprzedaż ewidencjonuję za pomocą drukarki fiskalnej. Czy od 1 lipca br. będę zobowiązana do zapewnienia integracji tej drukarki z terminalem (...)  »
Kasy fiskalne a płatność bezgotówkowa 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Polski Ład wprowadził zmiany do ustawy o VAT, które w większości zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Niektóre jednak przepisy tej ustawy, m.in. w (...)  »
Polski Ład - możliwość opodatkowania usług finansowych 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
Więcej zmian omówiono w nowym serwisie www.polskilad.gofin.pl Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Korekta roczna u podatników stosujących proporcjonalne odliczanie VAT 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
1. Korzystanie ze wstępnego wskaźnika proporcji w ciągu roku W praktyce zdarza się, że podatnicy wykonują czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, czyli prowadzą tzw. (...)  »
Wpływ klasyfikacji statystycznych na wysokość stawki VAT 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
1. Klasyfikacje stosowane dla celów VAT Przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych. (...)  »
Zmiany w płatnościach gotówkowych od 1 stycznia 2023 r. 
Poradnik VAT nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostały zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. (...)  »
Nowelizacja Polskiego Ładu i inne zmiany w VAT, PIT/CIT, ZUS i akcyzie 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2021 r., pod poz. 2313, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)  »
Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora - komunikat Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (dalej: COPI). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało, że COPI zajmuje się obsługą (...)  »
Czy wszyscy podatnicy muszą od 2022 r. posiadać terminale płatnicze? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, (...)  »
Zmiany dotyczące opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. sprzedaż w systemie Tax Free wyłącznie z kasami on-line 
Poradnik VAT nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
1. Ewidencjonowanie sprzedaży w systemie TAX FREE Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone (...)  »
Tworzenie i rozliczanie grup VAT w praktyce 
Poradnik VAT nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.