Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Aktualności
Wyższa kwota zmniejszająca podatek i PIT-2 
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dotychczasowa wysokość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, stosowanej przez zakłady pracy przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na pdof od pracowniczych należności, (...)  »
Ważne terminy dla ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy 
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.01.2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. rodzice i opiekunowie co najmniej dwójki dzieci, z których młodsze nie ukończyło jeszcze 36. miesiąca życia, mogą ubiegać się o (...)  »
Wyższa kwota zmniejszająca podatek i PIT-2 
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2022 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dotychczasowa wysokość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, stosowanej przez zakłady pracy przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na pdof od pracowniczych należności, (...)  »
Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Do końca 2021 r. przedsiębiorca, spełniający odpowiednie warunki, mógł korzystać ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. przepisy (...)  »
Amortyzacja lokali mieszkalnych w księdze podatkowej za 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Prowadzę działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Lokale te nabyłem przed 2022 r., ująłem w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)  »
Wątpliwości związane z pracowniczą ulgą dla klasy średniej 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Prawo do korzystania z nowej preferencji nazywanej ulgą dla klasy średniej z dniem 1 stycznia 2022 r. zyskali m.in. pracownicy w odniesieniu do opodatkowanych według (...)  »
Nowe preferencje i obostrzenia w zeznaniach rocznych 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
To już w kolejny rok, w którym w ramach tzw. akcji PIT w każdy poniedziałek w Gazecie Podatkowej nasi Czytelnicy znajdą porady i artykuły dotyczące (...)  »
Zgłoszenie do ZUS członków zarządu 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, podlegają obowiązkowemu (...)  »
Lista płac 2022 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 30.12.2021 r.
Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu wpłynęły na rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzeń pracowników. Udostępniamy Państwu nowy, aktywny formularz listy płac uwzględniający zasady i stawki obowiązujące od (...)  »
Składka zdrowotna członka zarządu spółki z o.o., z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
Członkowie zarządu spółki z o.o. pełnią tę funkcję na podstawie powołania. Z tego tytułu obok wynagrodzenia (4.000 zł) otrzymują dodatkowe benefity (np. pakiet medyczny). Czy (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy ustalanej na nowych zasadach 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
W UiPP nr 24/2021, str. 15 opisywaliśmy zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Składkę zdrowotną ustaloną (...)  »
Rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika uzyskanego po 31 grudnia 2021 r. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FEP Od 1 stycznia 2022 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, na (...)  »
Inwestorzy będą mogli zawrzeć umowę z Ministrem Finansów 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Porozumienie inwestycyjne ma zapewnić bezpieczeństwo podatkowe firmom planującym w Polsce duże inwestycje - początkowo o wartości co najmniej 100 mln zł, później 50 mln zł. (...)  »
Składka zdrowotna wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Mój mąż jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. i z tego tytułu opłaca za siebie do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną na (...)  »
Podatkowa Grupa Kapitałowa w 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) to struktura organizacyjna umożliwiająca podmiotom powiązanym kapitałowo funkcjonowanie jako jeden organizm posiadający status podatnika. Choć przytoczona definicja brzmi zachęcająco, to w (...)  »
Zasady sporządzania od 2022 r. druków rozliczeniowych do ZUS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
W 2021 r. przedsiębiorca, spełniający odpowiednie warunki, mógł korzystać ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. nie jest (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem liniowym 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Podatek dochodowy z prowadzonej działalności opłacam na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PDOF (tj. podatek liniowy). (...)  »
Rozliczanie PIT pracującego emeryta w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Zatrudniamy osobę na umowę o pracę, która pobiera emeryturę. Wynagrodzenie tej osoby mieści się w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł. Czy pracownikowi temu (...)  »
Minimalny CIT nie dla wszystkich spółek 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Wspólnikami spółki z o.o. działającej od 1997 r. są dwaj wspólnicy, ojciec i syn. Osoby te nie posiadają udziałów w innych spółkach oraz tytułów uczestnictwa (...)  »
Rozliczenie u małżonków 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
W przypadku gdy przedmiotem najmu są składniki objęte wspólnością majątkową małżeńską, to przyjmuje się, że każdy z małżonków ma równy udział w przychodzie z tego (...)  »
Ulga B+R w świetle zmian wprowadzonych przez Polski Ład 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Ulga na działalność badawczo-rozwojową, zwaną dalej ulgą B+R, została wprowadzona jako forma zachęty dla przedsiębiorców do podejmowania działań mających na celu zwiększenie innowacyjności firm. Preferencja (...)  »
Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
W ramach programu Polski Ład podatnikom zostało odebrane prawo odliczania od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych przez nich lub pobranych przez płatnika w danym (...)  »
Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Certyfikat rezydencji to dokument urzędowy potwierdzający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca odpowiednio zamieszkania (...)  »
Nowe zasady ustalania rezydencji podatkowej w zakresie CIT 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Jednym z kluczowych zagadnień wpływających na prawidłowość rozliczeń podatkowych jest określenie rezydencji podatkowej podatnika. Zgodnie z art. 3 ust. 1 updop, podatnicy, jeżeli mają siedzibę (...)  »
Jak przedsiębiorca liczy ulgę dla klasy średniej? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Kto może stosować ulgę dla klasy średniej? Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, mocą Polskiego Ładu wprowadzono wiele zmian w przepisach, w tym (...)  »
Wybrane zmiany dotyczące cen transferowych wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r., w ramach Polskiego Ładu, wprowadzono wiele zmian w zakresie cen transferowych, m.in. wydłużono terminy (...)  »
Objaśnienia podatkowe dotyczące funduszu na cele inwestycyjne - już dostępne 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Fundusz na cele inwestycyjne stanowi nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Skorzystanie (...)  »
Wynagrodzenie członka zarządu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Polski Ład wprowadził wiele zmian związanych z podatkowym oraz składkowym rozliczeniem wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego czasopisma. Zmiany dotyczą (...)  »
Wniosek i jedno postępowanie przetargowe 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Gmina rozpocznie procedurę przetargową dla inwestycji, która ma być dofinansowana z Programu Inwestycje Strategiczne. Czy można podzielić przetarg na części ze względu na specyfikę inwestycji? (...)  »
Kwalifikowalność VAT 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Wytworzona infrastruktura w ramach inwestycji będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie tego projektu jest gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT. Czy (...)  »
Zmiana warunków promesy po zaakceptowaniu przez Prezesa RM 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Czy gmina ma prawo do zmiany promesy, jeśli wykonawca (...)  »
Wypłata dofinansowania jednorazowo lub w transzach 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Jednostka jest w fazie przygotowania postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, która ma być dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. (...)  »
Obowiązkowe działania informacyjne dla projektu inwestycyjnego 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Jednostka samorządu terytorialnego będzie realizowała projekt inwestycyjny z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Czy ma obowiązek informowania o tym, że inwestycja jest finansowana (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe wynagrodzenia członka zarządu pełniącego w 2022 r. swą funkcję na podstawie powołania 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Spółka wypłaca wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu swą funkcję na podstawie powołania. Od wynagrodzenia tego pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Czy Polski Ład zmienił na 2022 (...)  »
Stosowanie pracownikowi ulgi dla klasy średniej przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Od 2022 r. zakład pracy jako płatnik stosuje ulgę dla pracowników (potocznie nazywaną ulgą dla klasy średniej). Przysługuje ona za miesiące, w których podatnik uzyska (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.