Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Aktualności
Podatnicy uzyskujący w 2022 r. dochody z prywatnego najmu opodatkowane skalą podatkową nadal nie mogą składać PIT-2 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Na podstawie art. 32 ust. 3 updof, pracodawca obliczając zaliczki PIT od pracowniczych należności, uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie w przypadku, (...)  »
Ryczałt od dochodów spółek (nowa wersja estońskiego CIT) - część I 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Niektórzy podatnicy CIT mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2021 r. mogą korzystać z alternatywnej formy opodatkowania (ryczałtu od dochodów (...)  »
Przyjmowanie od konsumenta płatności przekraczających 20.000 zł 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono regulacje, na mocy których konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, (...)  »
W 2022 r. limit transakcji bezgotówkowych bez zmian 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 (...)  »
Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora - komunikat Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (dalej: COPI). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało, że COPI zajmuje się obsługą (...)  »
Czy wszyscy podatnicy muszą od 2022 r. posiadać terminale płatnicze? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, (...)  »
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych od 1 stycznia 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 01.01.2022
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z prośbą o udostępnienie wyjaśnienia dotyczącego kwestii związanych z kontynuacją w 2022 r. amortyzacji nieruchomości mieszkalnych w związku (...)  »
Od 2022 r. ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obiegu prawnego wchodzą kolejne wsparcia dla rodzin z dziećmi, wprowadzone w ramach rządowego programu Polski Ład, za sprawą (...)  »
Zmiany w przyjmowaniu płatności 
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie regulacje zawarte w tzw. Polskim Ładzie. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w Prawie przedsiębiorców. Z początkiem (...)  »
Usprawnienie Rządowego Funduszu Polski Ład 
Redakcja Gazety Podatkowej | 29.12.2021 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. (...)  »
Kiedy warto zrezygnować z ulgi dla klasy średniej? 
Redakcja Gazety Podatkowej | 29.12.2021 r.
Prawo do korzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej od stycznia 2022 r. będą mieli pracownicy w odniesieniu do uzyskiwanych przez siebie, opodatkowanych według skali (...)  »
Zasady rozliczania dla potrzeb CIT środków z funduszu na cele inwestycyjne - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów 
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 28.12.2021 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowane zostały objaśnienia podatkowe z 10 grudnia 2021 r. dotyczące zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków (...)  »
Ryczałt od dochodów spółek – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów 
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 28.12.2021 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowane zostały objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. dotyczące ryczałtu od dochodów spółek. Stanowią one przewodnik, który ma ułatwić (...)  »
Podatkowe skutki nielegalnego zatrudniania pracowników w 2022 r. - informacja Min. Fin. 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 28.12.2021 r.
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy – wprowadzone w ramach Polskiego Ładu – na mocy (...)  »
Składka zdrowotna w 2022 r. według nowych zasad - kwestie problematyczne 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 28.12.2021 r.
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego , w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. zmianie ulegną zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne u (...)  »
Od 2022 r. ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy 
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.12.2021 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obiegu prawnego wchodzą kolejne wsparcia dla rodzin z dziećmi, wprowadzone w ramach rządowego programu Polski Ład, za sprawą (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Prowadzę firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Od przychodów z tej działalności opłacam podatek dochodowy według skali podatkowej. W 2022 r. do kwoty 30.000 zł (...)  »
Zasiłek opiekuńczy, gdy placówka w związku z COVID-19 ograniczyła ilość miejsc 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Dla ziszczenia się przesłanki do nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego wynikającej z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy zasiłkowej wymagany jest faktyczny (...)  »
Kiedy warto zrezygnować z ulgi dla klasy średniej? 
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Prawo do korzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej od stycznia 2022 r. będą mieli pracownicy w odniesieniu do uzyskiwanych przez siebie, opodatkowanych według skali (...)  »
Polski Ład (projekt objaśnień MF do ryczałtu od dochodów spółek)
Estoński CIT a wyodrębnienia w sprawozdaniach finansowych 
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.12.2021 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse zamieściło projekt objaśnień dotyczących ryczałtu od dochodów spółek, tzw. estońskiego CIT. Ten sposób opodatkowania wiąże podstawę opodatkowania z kategoriami prawa (...)  »
Nowe zwolnienie odsetkowe w pdof 
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.12.2021 r.
Opodatkowanie pdof odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń, które są zwolnione z tego podatku, od lat budziło wiele emocji i odbierane było przez osoby zainteresowane (...)  »
Nowe limity płatności gotówkowych między przedsiębiorcami 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Prowadzę hurtownię budowlaną. Część klientów (też przedsiębiorców) płaci za towar gotówką. Czy to prawda, że od nowego roku limit płatności gotówkowych będzie zmniejszony? Rzeczywiście limit (...)  »
Zajęcie mienia dłużnika przy okazji kontroli celno-skarbowej 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej będą mogli przy okazji prowadzonej kontroli, np. granicznej, tymczasowo zająć ruchomości podatnika na spłatę jego zaległości podatkowych dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym. Podatnik (...)  »
Opodatkowanie umów zlecenia w 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Polski Ład, oprócz zmian w sposobie opodatkowania należności pracowniczych (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 96, na str. 14), wprowadził do ustawy o (...)  »
Estoński CIT a wyodrębnienia w sprawozdaniach finansowych 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse zamieściło projekt objaśnień dotyczących ryczałtu od dochodów spółek, tzw. estońskiego CIT. Ten sposób opodatkowania wiąże podstawę opodatkowania z kategoriami prawa (...)  »
Przyspieszona wypłata pensji za grudzień 2021 r. - stanowisko GIP 
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.12.2021 r.
W wielu zakładach pracy wynagrodzenie za dany miesiąc płatne jest do 10. dnia następnego miesiąca. Na wyznaczenie takiego terminu wypłaty pozwala art. 85 § 2 (...)  »
Zmiany dotyczące opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej 
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.12.2021 r.
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)  »
Opodatkowanie umów zlecenia w 2022 r. 
Redakcja Gazety Podatkowej | 21.12.2021 r.
Polski Ład, oprócz zmian w sposobie opodatkowania należności pracowniczych (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 96, na str. 14), wprowadził do ustawy o (...)  »
Termin płatności składek ZUS po zatrudnieniu pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Do końca listopada 2021 r. prowadziłem samodzielnie działalność gospodarczą. Od 1 grudnia 2021 r. zatrudniłem w firmie jednego pracownika na pełny etat. W jakim terminie (...)  »
Nowy system ulg podatkowych od 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie kolejne zmiany przepisów ustawy o pdop. Regulacje wprowadzane w ramach tzw. Polskiego Ładu przynoszą ich więcej niż (...)  »
Porozumienie (pro)inwestycyjne z Ministrem Finansów 
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.12.2021 r.
Podmioty, które planują w Polsce duże inwestycje, będą mogły zawrzeć z Ministrem Finansów porozumienie określające podatkowe skutki przedsięwzięcia. W internecie dostępna będzie ewidencja inwestorów i (...)  »
Przedsiębiorcy będą musieli składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 20.12.2021 r.
Od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania dokumentów (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. sprzedaż w systemie Tax Free wyłącznie z kasami on-line 
Poradnik VAT nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
1. Ewidencjonowanie sprzedaży w systemie TAX FREE Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone (...)  »
Tworzenie i rozliczanie grup VAT w praktyce 
Poradnik VAT nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Planowane zmiany rozporządzeń w zakresie VAT 
Poradnik VAT nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
1. Zakres danych wykazywanych w JPK_VAT z deklaracją Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 22 listopada 2021 r. rozporządzenia Ministra (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.