Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022 r.

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Dostęp do artykułów zawartych
w Serwisie Polski Ład »
Aktualności
Zmiany w estońskim CIT od 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Wśród licznych zmian w podatkach czekających nas w przyszłym roku, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jedną z kluczowych będzie modyfikacja przepisów dotyczących tzw. (...)  »
Składka zdrowotna wspólnika spółki komandytowej 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Jestem wspólnikiem w spółce komandytowej i z tego tytułu opłacam za siebie do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną na ogólnych zasadach obowiązujących (...)  »
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych w 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Polski Ład (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) wyłącza z kosztów podatkowych z dniem 1 stycznia 2022 r. odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości nieruchomości (...)  »
Zasady rozliczania składników firmowego majątku 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021
Pośród wielu zmian, które z dniem 1 stycznia 2022 r. zaczną funkcjonować na gruncie ustaw o podatku dochodowym, znalazło się szereg dedykowanych podmiotom gospodarczym. Polski (...)  »
Modyfikacja ulgi mieszkaniowej 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021
Gdy do zbycia nieruchomości prywatnej dochodzi przed upływem ustawowo określonych 5 lat od jej nabycia, to w okolicznościach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od (...)  »
Zmiana terminu do rozliczeń z ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021
Obecnie dokumenty rozliczeniowe płatnik składek przekazuje do ZUS za dany miesiąc kalendarzowy w terminie nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca - gdy opłaca (...)  »
Skutki w VAT wykupu samochodu z leasingu - odpowiedź na interpelację poselską 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
Podmioty gospodarcze mogą wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, która dla celów VAT traktowana jest jako świadczenie usług. (...)  »
Przedsiębiorcy będą musieli składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania dokumentów (...)  »
Możliwość opłacania przez spółki komandytowe estońskiego CIT w 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Czy spółki komandytowe będą mogły wybrać w 2022 r. tzw. estoński CIT? Na skutek zmian przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, spółki komandytowe będą mogły (...)  »
Zmiany w zakresie tzw. estońskiego CIT i funduszu inwestycyjnego - projekty objaśnień Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Estoński CIT Z dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną znowelizowane przepisy w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT. Pisaliśmy o tym m.in. (...)  »
Zmiany w zakresie składania deklaracji za okresy kwartalne 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
1. Obowiązki deklaracyjne podatników VAT Ogólną zasadą jest składanie deklaracji podatkowych za okresy miesięczne bądź kwartalne. W szczególnych przypadkach składa się je w określonym terminie (...)  »
Polski Ład - zwrot VAT w terminie 15-dniowym 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
1. Podmioty uprawnione do żądania zwrotu Więcej zmian omówiono w nowym dziale SGK - POLSKI ŁAD Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. korekta JPK_VAT z deklaracją bez czynnego żalu 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
W przepisach art. 56 § 4 i 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 (...)  »
Kasy rejestrujące a zapłata w formie bezgotówkowej - nowe regulacje od 1 stycznia 2022 r. 
Poradnik VAT nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Obrót bezgotówkowy - zmiany w VAT od 2022 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
W ramach tzw. Polskiego Ładu na podatników został nałożony obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego, współpracy kasy z terminalem oraz sankcje za niewykonanie tych (...)  »
Wynagrodzenia za pracę w 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzanych Polskim Ładem 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Polski Ład wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie podatkowym. Obejmują one również zasady rozliczania wynagrodzeń pracowników. Najważniejsze zmiany wpływające na ich rozliczanie to m.in. podwyższenie kwoty (...)  »
Polski Ład - ustawa nowelizująca opublikowana 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r., pod poz. 2105, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Wykup samochodu z leasingu do celów prywatnych - korzystne zasady tylko do końca 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Podatnicy wykorzystujący samochody w firmie na podstawie umowy leasingu operacyjnego niekiedy podejmują decyzję, że dany samochód po wykupie z leasingu nie będzie już wykorzystywany do (...)  »
Czy wcześniejsza zapłata składki zdrowotnej uchroni przed negatywnymi skutkami Polskiego Ładu? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przepis (...)  »
Jaką formę opodatkowania wybrać na 2022 r.? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. za sprawą Polskiego Ładu zmianie ulega szereg regulacji mających wpływ na system podatkowy. Jak już pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, (...)  »
Zmiany w ustawach o sus i zdrowotnej po wprowadzeniu Polskiego Ładu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Generalnie z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Zasady tworzenia grup VAT 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w polskim systemie prawnym przepisami o podatku VAT podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczani są odrębnie. Czynności dokonywane w ramach (...)  »
Nowa składka zdrowotna przedsiębiorców 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Do końca 2021 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą deklarować do podstawy wymiaru składki zdrowotnej dowolną kwotę, nie niższą jednak niż ustawowe minimum. Najczęściej decydują (...)  »
Sposób na odliczenie grudniowej składki zdrowotnej 
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Obowiązujący do końca 2021 r. sposób dokonywania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odliczeń od podatku dochodowego z tytułu składek zdrowotnych jest jednakowy dla wszystkich (...)  »
Zmiany w opodatkowaniu należności pracowników w 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021
Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. nowelizacji szeregu ustaw, w tym głównie podatkowych, nazywanej Polskim Ładem, opublikowanej w Dz. U. z 2021 (...)  »
Rodzinny kapitał opiekuńczy 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Za jej sprawą rodziny (...)  »
Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021
Polski Ład wprowadza szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wszystkie jednak zaczną obowiązywać z (...)  »
Składka zdrowotna członków zarządu od 1 stycznia 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021
Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie powołania będzie pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To efekt zmian wprowadzonych (...)  »
Informacja składana przez spółkę jawną w celu uniknięcia statusu podatnika CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1113) z dnia 01.12.2021
Niektóre spółki jawne uzyskały w 2021 r. status podatnika CIT, przy czym dotyczyło to spółek jawnych (mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), w których (...)  »
Zwolnienie z PIT dla seniorów, rodzin 4+ i powracających z zagranicy - problemy praktyczne 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1113) z dnia 01.12.2021
Czy nowe zwolnienie z PIT obejmie przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym? W ramach Polskiego Ładu zostało wprowadzone zwolnienie w PIT (tzw. PIT zero) dla: pracujących seniorów, (...)  »
Termin zapłaty przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej za grudzień 2021 r. i jej odliczenie od podatku 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 01.12.2021
Prowadzę działalność gospodarczą samodzielnie i z tego tytułu opłacam tylko składkę zdrowotną. Działalność jest opodatkowana według skali podatkowej. Od nowego roku nie będzie już możliwości (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie wypłaty wynagrodzenia w dwóch terminach po zmianach wynikających z Polskiego Ładu 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 01.12.2021
Pracownicy otrzymują premię i wynagrodzenie zasadnicze w dwóch terminach. Od 1 stycznia 2022 r., dokonując obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, pracodawca do wynagrodzeń części pracowników (...)  »
Zmiana formy opodatkowania zawieszonej działalności gospodarczej a wspólne rozliczenie małżonków 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 01.12.2021
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Na okres od grudnia 2021 r. do końca 2022 r. zawiesiłam tę działalność. Za 2022 r. chciałabym się rozliczyć (...)  »
Składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. warto opłacić jeszcze w tym roku 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 01.12.2021
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Opłacam składkę zdrowotną. Składka należna za grudzień 2021 r. powinna być uiszczona do 10 stycznia 2022 r. (...)  »
Polski Ład modyfikuje zasady stosowania ulgi prorodzinnej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 01.12.2021
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.